Kalemljenje na spavajući pupoljak obavite do septembra

0

Kalemljenje se najčešće vrši u periodu od 5. avgusta do pred kraj septembra. Bitno je naglasiti da u ovom intervalu prvo treba obaviti kalemljenje koštunjavih voćnih vrsta, poput kajsije i šljive, a potom kruške, trešnje, višnje i breskve. Tek na kraju kaleme se jabuke i dunje, preporuka je savjetodavca Snežane Dragićević Filipović.

Dvije nedjelje prije toga treba provjeriti da li se kora na podlozi lako odvaja, ako se to ne dešava jedna od obaveznih mjera je zalijevanje podloge. U suprotnom će rezultat biti manji prijem kalemova.

Koje su idealne podloge za kalemljenje voća i iz kog razloga?

Za kalemljenje na spavajući pupoljak, kalem-grančicu treba skidati neposredno pred sam proces, da ne bi došlo do sušenja sa zdravih matičnih voćnih stabala. Treba voditi računa da podloga i grančica sa koje se skida pupoljak budu slične debljine, jer je tada najbolje prijanjanje za podlogu i srastanje pupoljka.

Okca iz središnjeg dijela za bolji prijem
Prvenstveno se uzimaju lisni pupoljci dok one cvjetne treba izbjegavati jer po prijemu u proljeće mogu cvjetati i najčešće se suše. Za kalemljenje treba odabrati zrele grane koje se nalaze na periferiji krune.

“Koriste se, dakle, iz tog središnjeg dijela jer su tu okca dovoljno zrela za bolji prijem”, ističe stručnjak za voćarstvo i vinogradarstvo.

Dragoljub Papić: Voće se oplemenjuje kalemljenjem, a sada je pravo vrijeme za to

Obavezno treba sa grane skinuti svaki list do osnove te ostaviti jednu trećinu lisne drške. Kalem-grančica, koja prilikom skidanja treba da bude okrenuta vrhom ka tijelu, treba da se zasiječe otprilike na jedan i po centimetar od osnove pupoljka, a potom se polako skine i on. Bitno je naglasiti da treba imati jedan mali dio kore i jedan tanji sloj drveta, otprilike do 1 centimetra iznad pupoljka.

Rez “T”
Na očišćenom dijelu podloge, na nekih 10 do 15 centimetara od zemlje, kalemarskim nožem treba napraviti uzdužni presjek oko tri centimetra i poprečni presjek širine jedan centimetar. Slikovito, treba izgledati u obliku slova T.

Drugom stranom, odnosno tupim dijelom noža, odvaja se kora od drveta i unutra se ubacuje kalem-okce koje se uzima sa kalem-grančice. Skinuti pupoljak se drži za peteljku i onda se uvlači u koru, odnosno rez T.

Ako dio lisne drške otpada – pupoljak se primio
Obavezno poslije toga treba postaviti elastične trake koje će držati to kalem-okce. Ukoliko je prijem dobar, za petnaestak dana će se vidjeti. Ako dio lisne drške koja je ostala na tom okcu lako otpada, znači da je pupoljak primljen. U slučaju da je drška sasušena, žilava i da se teško odvaja, to znači da se nije primio. Ukoliko ima vremena može doći do prekalemljivanja.

Kako uzeti i čuvati voćne kalem grančice?

“Ako se kalemljenje odradi mnogo rano, može doći do cvjetanja pupoljka pa neće moći nikad dovoljno sazriti. Kada nastupi zima, dolazi do smrzavanja. Praktično može taj kompletni dio koji je kalemljen, izmrznuti.”

Njega nakon kalemljenja
Nakon obavljenog procesa, biljka ulazi u period zimskog mirovanja. Potrebno je održavanje tokom proljeća, kao što je redovno uklanjanje korova iz zasada jer se u njima nalaze bolesti i štetočine, da ne prave zasjenu i oduzimaju hranljive materije koje treba koristiti kalem da bi porast bio bolji.

Takođe, u sušnim godinama kada nema dovoljno padavina neophodno je obratiti pažnju na dovoljnu količinu vode i redovno navodnjavanje da bi taj procenat prijema bio bolji, ali ne treba pretjerivati sa zalijevanjem. Mada kako naša sagovornica kaže ‘ova godina je specifična, mnogo je padavina bilo, tako da nije neophodno navodnjavanje’.

“Ove godine treba uklanjati redovno korove jer ih zbog ovoliko vlage ima baš mnogo”, kaže za Agroklub ovaj stručnjak.