SINDIKATI UPUTILI JASNU PORUKU VLASTIMA: Ispoštujte ovih sedam mjera ili nema nastave

0

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva da se ispoštuje niz mjera ili u suprotnom neće biti nastave u Sarajevu. Iz Sindikata poručuju da resorna ministarstva imaju sedam dana da ispoštuju rok, do 1. septembra kada bi učenici trebali krenuti u škole.

Ovo su mjere koje traži Sindikat:

Sve epidemiološke mjere moraju biti jasno i precizno obznanjene svima do 1.9., odnosno u punom kapacitetu i primjenjivane u prve dvije sedmice, u skladu sa preporukama, smjernicama i naredbama nadležnih organa. Ministarstvo do 1.9. mora izvršiti nadzor i utvrditi da li je u svakoj školi urađeno ono što je propisano.

Ministarstvo mora definisati, odnosno izmjeniti i dopuniti pravni okvir za organizaciju rada odgojno-obrazovnih ustanova, uz akcenat na radno-pravni status radnika, a u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom. Direktori škola moraju zaštititi radno-pravni status radnika iz rizičnih skupina i onih koji u zajedničkom domaćinstvu imaju lica iz navedenih skupina. Ministarstvo mora izvršiti nadzor nad primjenom ove aktivnosti u svim školama.

Ministarstvo i/ili osnovne škole moraju nabaviti dovoljne količine higijenskih i zaštitnih sredstava i materijala neophodnih za očuvanje zdravlja radnika.

Ministarstvo i/ili Prosvjetno-pedagoški zavod moraju uraditi posebne i jasne preporuke i uputstva nastavnicima koji će sadržavati preporuke za organizaciju nastave, prilagođavanje i reduciranje nastavnih sadržaja, modele i oblike realizacije nastave, uz poseban akcenat na učenike s teškoćama.

Ministarstvo i/ili Prosvjetno-pedagoški zavod moraju uraditi stručno uputstvo kojim će se precizirati plan rada škole u prve dvije sedmice, a isti podrazumijeva plan rada organa i svih radnika škole, uputstva o postupanju roditelja učenika, precizna uputstva za postupanje svakog radnika i način obavještavanja nadležnih organa u slučajevima pojave simptoma bolesti i zaraze, kao i utvrđivanje mjera prema onima koji ne poštuju preporuke, smjernice, naredbe i uputstva nadležnih organa.
Ministarstvo i osnovne škole moraju nastavnicima osigurati sve neophodne uvjete za realizaciju online nastave, bez obzira da li će nastavnik online nastavu realizirati iz škole ili iz svoje kuće.

Ministarstvo mora osnovnim školama poslati jasno uputstvo da svi radnici, a ne samo nastavnici koji su iz rizičnih skupina i koji u zajedničkom domaćinstvu imaju lica iz tih skupina, a koji imaju uslove za rad od kuće, trebaju raditi od kuće.

Školska godina u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će početkom septembra. Nastava će se odvijati u skladu sa preporukama epidemiologa i aktuelnom situacijom, i uglavnom po kombinovanom modelu – klasične i online nastave.