Bratunačka firma “Kaolin” tuži Vladu RS

0

Bratunačka firma „Kaolin“ tužila je Vladu Republike Srpske i traži isplatu čak 8,6 miliona maraka na ime naknade štete i izgubljene dobiti, saznaje portal Capital.ba.

„Kaolin“ je imao koncesiju za eksploataciju kaolina, ali ugovor o koncesiji nije poštovan. Republika Srpska raskinula je taj ugovor zbog čega je bratunačka firma podnijela tužbu i traži naknadu štete po osnovu ulaganja i izgubljene dobiti.

Advokat firme „Kaolin“ Amir Omerčehajić kaže za Capital.ba da ugovor nije poštovan u smislu ispunjenja obaveza i sa jedne, i sa druge strane, te da je Republika Srpska jednostrano i potpuno mimo zakona raskinula ugovor o koncesiji.

U Pravobranilaštvu Republike Srpske, koje zastupa Vladu, smatraju da je tužba neosnovana.

Glavna rasprava u ovom sudskom postupku, koji se vodi u Banjaluci, očekuje se uskoro. Tada će biti prezentovani i izvještaji vještaka ekonomske, rudarske i mašinske struke.

U Okružnom privrednom sudu Banjaluka su rekli da je vrijednost spora 8.640.842 KM i da se vodi po tužbi „Kaolina“ protiv Vlade Republike Srpske, radi isplate potraživanja.

„Sud je 19. juna 2020. godine održao ročište za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika i izvođeno je ekonomsko vještačenje, te naložena dopuna istog. Glavna rasprava je odložena“, naveli su u sudu.

„Kaolin“ je firma za proizvodnju i preradu nemetalnih ruda, u vlasništvu kompanije „Condor“ iz Bajine Bašte. Od oktobra 2018. godine firmi u Bratuncu blokirani su računi i kako tvrdi njihov advokat ne rade upravo zbog oduzimanja koncesije.

Sa „Kaolinom“ su u februaru 2007. godine zaključena dva ugovora o koncesiji, jedan za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-dacita, a drugi za eksploataciju kaolinske rude.

Već iduće godine, Komisija za koncesije najavila je u izvještaju o radu za 2008. godinu da će ići u kontrolu, zajedno sa inspekcijskim organima, preduzeću „Kaolin“ jer isto nije dostavilo izvještaj o realizaciji koncesionih ugovora.

Tokom 2009. godine Komisija se nije bavila „Kaolinom“, a u kontroli je bila 2010. godine kad je konstatovano da određena koncesiona preduzeća posluju bez neophodne tehničke dokumentacije i imaju zaposlenog samo jednog radnika, među kojima je i „Kaolin“. Isto su ponovili i 2011. i 2012. godine preporučujući inspekcijski nadzor i utvrđivanje da li ugovore treba raskinuti. U izvještajima Komisije za koncesije od tada se ne spominje „Kaolin“.