Produžen rok za prijavu na Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja pripravnika i drugih nezaposlenih lica

0
Javna rasprava o izmjeni Regulacionog plana

Svi uslovi Javnog poziva ostaju na snazi.

Ova Odluka objavljena je oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik i Zavoda za zapošljavanje-Filijala Zvornik, te internet stranici Grada Zvornika i lokalnoj radio stanici.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Šalter sali Gradske uprave ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom ”Prijava na Javni poziv za zapošljavanje”.