Posebna pažnja prilikom ishrane bremenitih ovaca

0

Mnogi stočari su već pripuštali ovnove u svoja stada ovaca, a pojedini će čekati hladniji period i kraći dan. Ukoliko ste u prvoj grupi, treba da poboljšate kondiciju svojih grla najboljom i ishranom prilagođenom njihovom stanju.

Kako smo ranije pisali, bremenitost kod ovaca traje pet mjeseci (150) dana. Dnevni prirast ploda u prvim nedjeljama je mali i tada se one hrane uobičajenim obrocima. Zbog porasta ploda, ishrana mora biti kvalitetna jer se životinji smanjuje zapremina buraga.

Kako hraniti bremenite ovce tokom zime?

U prvih 3,5 do četiri mjeseca nakon oplodnje, nemaju povećane potrebe u ishrani i obrok u ovom razdoblju treba se zasnivati na kvalitetnoj paši ili sijenu (livadsko sijeno 70 odsto, lucerkino 30%). Treba ga pripremati od trava i leguminoza koje su košene u optimalnoj fazi razvoja i sušene u povoljnim vremenskim uslovima, navodi stručnjak za stočarstvo, Neđeljko Pipović.

Ne preporučuje se potpuno izbacivanje sijena iz obroka
Osim sijena, u ishranu bremenitih ovaca treba uvrstiti i određenu količinu kvalitetne silaže. Trebalo bi koristiti 1 – 1,5 kilogram sijena i tri do četiri kilograma silažne mase. Ako je ono dobrog kvaliteta, količina mu se može smanjiti na pola do kilogram dnevno, a silažu povećati na četiri do pet kg dnevno.

U toku je siliranje kukuruza – na šta obratiti pažnju?

Ne preporučuje se potpuno izbacivanje sijena iz obroka. Uz silažu (uglavnom se koristi kukuruzna) ovcama treba davati i stočnu kredu (10 gr/dnevno/grlu) da bi se izbjegla pojava acidoze.

Pojačati ishranu pred jagnjenje
Kako savjetuje Pipović, silaža treba biti što boljeg kvaliteta – silirani materijal mora biti sitniji nego za ishranu krava i to 0,5 do jedan centimetar, kvalitetna fermentacija, ne smije se dozvoliti da silažna masa ima primjesa zemlje zbog buternog vrenja. Ne smije se koristiti pokvarena, plijesniva i smrznuta silaža jer može doći do poremećaja u varenju, naduna, pobačaja, uginuća i tako dalje.

Čime hraniti ovce nakon jagnjenja?

Ishranu treba pojačati na oko šest nedjelja pred jagnjenje kada dolazi do intenzivnog razvoja ploda. Potrebno je, pored uobičajenog obroka, postepeno u isti uvoditi kukuruznu ili neku drugu prekrupu (150 – 300 gr) uz dodatak određene količine suncokretove sačme (15 odsto).