U Malom Zvorniku do kraja godine nove table sa nazivima ulica i kućnim brojevima za sve stanovnike

0

Ugovoreni krajnji rok za završetak radova je 31. decembar.

– Posle postavljanja tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima, sledi usklađivanje baza podataka službenih evidencija, što je treća i ujedno poslednja faza ovog projekta koji se odvija pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Srbije. Mali Zvornik je među prvim opštinama u Srbiji sproveo prvu fazu projekta, koja je obuhvatala imenovanje ulica, numerisanje objekata i usvajanje adresnog registara od strane lokalne skupštine, nakon čega je odlukom vlade dobila namenski transfer za nabavku tabli, u iznosu nešto većem od od 1,3 miliona dinara – kažu u opštinskoj upravi i dodaju da je nabavljeno ukupno 391 tabla sa nazivom ulice i 4.820 tabli sa kućnim brojevima.

Ostatak novca za nabavku i postavljanje tablica ulica i kućnih brojeva, u iznosu od oko 1,9 miliona dinara, obezbeđen je iz stimulativnog fonda Vlade Švajcarske, osvojenog u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“.

– Ažuriranje adresnog registra, odnosno obeležavanje kuća na terenu postavljanjem tabli, jedan je od projekata koji su građani podržali u prošlogodišnjoj anketi o trošenju sredstava prikupljenih od poreza na imovinu. Reč je o jednom od ključnih državnih registara i njegovim ažuriranjem uvodi se red i modernizuje državna uprava i lokalna samouprava – kaže Zoran Javtić, predsednik opštine.

Za vođenje adresnog registra nadležan je Republički geodetski zavod, a adresa su upisivane na osnovu odluke lokalne samouprave o davanju naziva ulicama. Po završetku obeležavanja na terenu, lokalne službe i državni organi, sukcesivno će usklađivati svoje baze podataka sa ažuriranim registrom, a građani će imati pravo na besplatnu zamenu ličnih dokumenata, radi upisa novih adresa, odnosno usklađivanja dokumenata sa adresnim registrom opštine.