Odobreno 1,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Srebrenici

0
Krivične prijave za bivšu direktoricu JU

Odobreno 1,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Srebrenici na 16. redovnoj sjednici Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH iz tekuće budžetske rezerve odobrio je 1,5 miliona KM za podršku jednoglasno usvojenim infrastrukturnim projektima u opštini Srebrenica.

Radi se o preostalom dijelu obećane pomoći Savjeta ministara BiH razvoju opštine Srebrenica, koja je u iznosu od dva miliona najavljena na Investiciono-razvojnoj konferenciji „Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenica 2015“ u novembru 2015. godine. U septembru 2018. godine za ove svrhe je odobreno 500.000 KM.

Za realizaciju odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo i Kabinetom predsjedavajućeg SMBiH.

Opština Srebrenica će izvještaj o realizaciji projekata dostaviti Savjetu ministara BiH putem Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, navodi se iz Savjeta ministara BiH.