Podrinjci pomažu i džemate u Federaciji, čuveni Kozlučanac Husnija Marhošević donirao potrebna sredstva i okončao pokrenutu akciju nakon dva dana (VIDEO)

0

Mi u nastavku samo prenosimo tekst ove facebook stranice, kako bi se razbio stereotip o Bošnjacima Podrinja:

Najbrža i naj uspješnija akcija, u ovim danima kada su mnogi u krizi i mnogi ostaju bez posla zbog ove epidemije koja nas je zadesila. (Kasno je još stiglo od fam Žižak 30€).

Našao se čovijek sa dobrom dušom i velikim srcem koji zaustavio akciju, i odmah na licu mjesta donirao i uplatio sva novčana srestva u iznosu od 2500€. za izgradnju puta odnosno prilaza do đžamije u Šadićima Islamske zajednice Zavidovići, Husnija Marhošević, da ga Dragi Allah nagradi svakim dobrom ovog i onog svijeta, a i ove ostale naše donatore, koji su se omah odazvali ovoj akciji i počeli uplaćivati svoja novčana sredstva, u ovo vječno hairli djelo, i da im Dragi Allah, In Scha Allah, ako Bog da, ukabuli i u dobra dijela upiše, i što god udijele na dunjaluku da nađu tro duplo više ako Bogda na Ahiretu. Amin. Amin. Amin!!!!! Videozapis o samoj akciji u nastavku teksta.

Najbrža i naj uspješnija akcija, u ovim danima kada su mnogi u krizi i mnogi ostaju bez posla zbog ove epidemije koja nas je zadesila. (Kasno je još stiglo od fam Žižak 30€)Našao se čovijek sa dobrom dušom i velikim srcem koji zaustavio akciju, i odmah na licu mjesta donirao i uplatio sva novčana srestva u iznosu od 2500€. za izgradnju puta odnosno prilaza do đžamije u Šadićima Islamske zajednice Zavidovići, Husnija Marhošević, da ga Dragi Allah nagradi svakim dobrom ovog i onog svijeta, a i ove ostale naše donatore, koji su se omah odazvali ovoj akciji i počeli uplaćivati svoja novčana sredstva, u ovo vječno hairli djelo, i da im Dragi Allah, In Scha Allah, ako Bog da, ukabuli i u dobra dijela upiše, i što god udijele na dunjaluku da nađu tro duplo više ako Bogda na Ahiretu. Amin. Amin. Amin!!!!!Mi ovdje moramo i pohvaliti i odbor i đžematlije iz toga mjesta, na čelu sa njhovim gl.imamom Ef.Emir Bečić, i čovijeka hađžiju, Hašim Mujić koji je odmah od samog starta, početka izgradnje ovog objekta, uključio se u ovu akciju, sa svim svojim snagama, i sa svojim dobrim ljudima i komšijama evo privode je kraju zahvaljujući se Allahu Dragom. Ovaj vjerski objekat, mještani podružnice Šadići, su izgradil još 2012 godine uz Allahovu pomoć, i pomoć dobrije ljudi iz dijaspore, tako da im je ostao bio još prilaz puta, do đžamije da naprave. Stim da je njihov vrijedni aktivista, hađži Hašim Mujić, koji živi i radi u Beču, ima odobrenje od njihovog đžemtskog odbora, da sprovede ovu akciju do kraja, tako da su podnijeli zahtjev Hadzijskom fondu Austrije, da im se pomogne. Zahtjev za pomoć je odmah objavljen, i odmah su počele da stižu uplate od naših dobrih ljudi, koji su se počeli odazivati svojm novčanim srestvima. Ali to nije stajalo ni puna dva dana na našem profilu, gdje se ubrzo pojavio čovijek (Allah ga poslao) da zaustavi akciju, i sam donira sva potrebna novčana srestava za izgradnju ovoga puta do vjerskog obekta, u iznosu od 2500€. naš veliki aktivista i donator Husnija Marhošević.A dotada svoja novčana sretva su uplatili slijedeći:1.Ef. Husejn Jahić – – – – – 100€.2.Ef.Hadis Bošnjak – – – – – -100€.3.Zahirović Muamed – – – – 150€.4Pekmezovič Esad i Behija – -100€.5.Armin Kurdić – – – – — – – 100€.6.Majdančič Đževad – – – – -100€.7.Majdančić Rizah – – – – – -100€.8.Majdančić Lejla – – — – – — – 100€.9..Salkanović Merima i Nermin – -100€.10.Mujić Ermn – – – – – — – – 100€.11.Mujiić Enisa i Hašim – -100€.12. Zahirović Jasmina – – – – 50€.13. Kadič Nejra – – – – – – – – – -30€.14. Haas Mirjana – – – – – – – 20€.15. Žižak Edhem i Behija- – – 30€16.Jan i Lejla Paulus – – – – – 140€.17.Jasmin Askalić – – – – – – –120€.18.Amir i Muamera Tajic – – – 50€.Tako hvala Bogu Dragom da će se višak novca utrošiti u đžamijske ostale potrbe, razglasni dio i u ozvučenja koja su im potrebna i sredjivanj harema za pripreme i otvorenja džamije ako Bogda. Molimo Allaha Dragog da nagradi sve učesnike ove akcije koju smo priveli kraju, i koji su pomgli na bilo koji način u izgranji ovog objekta, sa svojom obilnom nagradom ovog i onog svijeta Amin. Amin. Amin.!!!!! U slučaju da je neko još uplatio a nismo ga upisali, nek nam se javi da vidimo gdje je novac njihov zastao i gdje zaštekao. Allah vam se smilovao svakim dobrom. Jer pomagajući drugima pomažete sami sebe. AMIN.

Posted by Hadžijski fond Austrije – Zusammen on Srijeda, 16. Septembar 2020.

Mi ovdje moramo i pohvaliti i odbor i đžematlije iz toga mjesta, na čelu sa njhovim gl.imamom Ef.Emir Bečić, i čovijeka hađžiju, Hašim Mujić koji je odmah od samog starta, početka izgradnje ovog objekta, uključio se u ovu akciju, sa svim svojim snagama, i sa svojim dobrim ljudima i komšijama evo privode je kraju zahvaljujući se Allahu Dragom.

Ovaj vjerski objekat, mještani podružnice Šadići, su izgradil još 2012 godine uz Allahovu pomoć, i pomoć dobrije ljudi iz dijaspore, tako da im je ostao bio još prilaz puta, do đžamije da naprave. Stim da je njihov vrijedni aktivista, hađži Hašim Mujić, koji živi i radi u Beču, ima odobrenje od njihovog đžemtskog odbora, da sprovede ovu akciju do kraja, tako da su podnijeli zahtjev Hadzijskom fondu Austrije, da im se pomogne.

Muslimani Zvornika klanjali Bajram namaz u Zvorniku, ali i širom svijeta, značajan broj Zvorničana klanjao na stadionu u centru Beč (FOTO)
Kozlučani Husnija i Ćazim Marhošević sa imamom džemata u Beču Hadis ef.Bošnjak

Zahtjev za pomoć je odmah objavljen, i odmah su počele da stižu uplate od naših dobrih ljudi, koji su se počeli odazivati svojm novčanim srestvima. Ali to nije stajalo ni puna dva dana na našem profilu, gdje se ubrzo pojavio čovijek (Allah ga poslao) da zaustavi akciju, i sam donira sva potrebna novčana srestava za izgradnju ovoga puta do vjerskog obekta, u iznosu od 2500€. naš veliki aktivista i donator Husnija Marhošević.

A dotada svoja novčana sretva su uplatili slijedeći:
1.Ef. Husejn Jahić – – – – – 100€.
2.Ef.Hadis Bošnjak – – – – – -100€.
3.Zahirović Muamed – – – – 150€.
4Pekmezovič Esad i Behija – -100€.
5.Armin Kurdić – – – – — – – 100€.
6.Majdančič Đževad – – – – -100€.
7.Majdančić Rizah – – – – – -100€.
8.Majdančić Lejla – – — – – — – 100€.
9..Salkanović Merima i Nermin – -100€.
10.Mujić Ermn – – – – – — – – 100€.
11.Mujiić Enisa i Hašim – -100€.
12. Zahirović Jasmina – – – – 50€.
13. Kadič Nejra – – – – – – – – – -30€.
14. Haas Mirjana – – – – – – – 20€.
15. Žižak Edhem i Behija- – – 30€
16.Jan i Lejla Paulus – – – – – 140€.
17.Jasmin Askalić – – – – – – –120€.
18.Amir i Muamera Tajic – – – 50€.

Tako hvala Bogu Dragom da će se višak novca utrošiti u đžamijske ostale potrbe, razglasni dio i u ozvučenja koja su im potrebna i sredjivanj harema za pripreme i otvorenja džamije ako Bogda. Molimo Allaha Dragog da nagradi sve učesnike ove akcije koju smo priveli kraju, i koji su pomgli na bilo koji način u izgranji ovog objekta, sa svojom obilnom nagradom ovog i onog svijeta Amin. Amin. Amin.!!!!!

U slučaju da je neko još uplatio a nismo ga upisali, nek nam se javi da vidimo gdje je novac njihov zastao i gdje zaštekao. Allah vam se smilovao svakim dobrom. Jer pomagajući drugima pomažete sami sebe. AMIN.