Siniša Ilić u ime BiH potpisao Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI)

0
Siniša Ilić u ime BiH potpisao Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI)

”Potpisivanjem Ugovora pokrenut je za stanovnike Bosne i Hercegovine izuzetno značajan postupak nabavke vakcine za COVID-19 kroz Instrument za globalni pristup. To ne znači da Bosna i Hercegovina, i Republika Srpska, zatvara vrata za druge dobavljače vakcina. Pažljivo ćemo pratiti i šta se događa sa ruskom vakcinom i procjenjivati šta je najbolje za naše stavnovništvo. Osnovni zadatak institucija u ovom trenutku je da postupe u interesu zaštite zdravlja građana, te današnjim potpisivanjem Ugovora sa Globalnom alijansom za vakcine GAVI, ne zatvaramo vrata nikome, a posebno vakcini čija je upotreba već počela u Ruskoj Federaciji”, rekao je Ilić.

Odlukom Savjeta ministara BiH predviđeno je da će obaveze plaćanja troškova nabavljenih vakcina, proistekle iz potpisanog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAKS), snostii institucije entiteta odnosno Brčko Distrikta BiH, a na osnovu potreba koje su prethodno iskazalli.

Savjet ministara BiH prethodno je odobrio 50.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu civilnih poslova BiH za troškove skladištenja, špedicije i prevoza vakcina proistekle iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), a pokrenuće i postupak pribavljanja vanjske garancije za osiguranje pokrića obaveza po potpisanom Sporazumu sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) o pristupanju Bosne i Hercegovine Instrumentu za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAKS).