BiH će biti potrebno 100 godina da se dostigne životni standard EU

0

Bit će potrebno 100 godina da se dostigne životni standard EU, uz trenutnu stopu rasta, ali ni trenutni rast nije održiv jer se oslanja na javni sektor.

Tako piše u detaljnom izvještaju Svjetske banke za BiH koji se radi svakih pet godina. Polovina stanovništva BiH je već emigrirala, a stanovništvo koje ostaje u zemlji ubrzano stari. Ključni problem je nedostajanje političke volje za ozbiljne reforme.