Granična policija BiH: Objavljeni dodatni uslovi za ulazak stranih državljana u BiH

0
FOTO: Arhiv-Ilustracija

Dodatni uvjeti za ulazak stranaca u BiH

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisuju se dodatni uvjeti za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu zbog sprječavanja i suzbijanja širenja virusa SARS-COV-2.

 Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu bez predočavanja negativnog testa na virus SARS-COV-2

 Bez predočavanja negativnog testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

 • državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,
 • posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,
 • vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati,
 • posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu,
 • diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri obavljanju njihovih službenih dužnosti, a koje tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajuću važeću putovnicu,
 • službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu žuran i neodgodiv,
 • pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,
 • čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela Bosne i Hercegovine,
 • stranci koji tranzitiraju preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine,
 • maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

  NAPOMENA:

  Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, epidemioloških i zdravstvenih službi

  Navedeno je u zvaničnom saopštenju Granične policije BiH.