Pogledajte kako će izgledati most i granični prelaz između Bratunca i Ljubovije

0

U toku su radovi na izgradnji graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije, a objavljeno je kako će u konačnici izgledati ovaj prelaz koji povezuje BiH i Srbiju.

“Radi se o međunarodnom graničnom prelazu prvog reda za teretni i putnički saobraćaj i prevoz ljudi i robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru, a treba da bude izgrađen do proljeća i da već iduće godine bude u funkciji“, pojašnjava načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović i dodajte da je to zajednički terminal za obe zemlje.

Vrijednost investicije je oko 14 miliona maraka, a radove izvodi bratunačka firma „Enikon-gradnja“.

Izgradnja mosta “Bratoljuba” počela je u oktobru 2015. godine, a završena u maju 2017. godine.

Izgradnja mosta koštala je 13 miliona evra finansirala je Srbija.

Tehničke karakteristike

Most se gradi na lokaciji 2 kilometra uzvodno od Bratunca, kako bi se izbjegle saobraćajne gužve kroz centar jedne i druge opštine.

Novoprojektovana saobraćajnica predviđena za dvosmjerni saobraćaj, ima početnu stacionažu na strani Republike Srbije na državnom putu Ljubovija-Zvornik, mostom prelazi rijeku Drinu, zatim granični prelaz, a završava na stacionaži na regionalnom putu Bratunac-Skelani u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina).

Horizonatalni elementi puta određeni su za računsku brzinu od 60 km/h.

Predviđeni rok za izgradnju je dvije godine (2017. godina), a izvođači radova su prilikom nedavnog obilaska gradilišta izrazili uvjerenja da će radovi na mostu biti završeni znatno ranije, tačnije u novembru ove godine.

Poprečni profil puta

Poprečni profil puta i mosta predviđen je generalnim projektom sa sljedećim elementima poprečnog profila:

dvije kolovozne trake širine 2×3.25 m (ukupno 6.50 m),

dvije ivične trake širine 2×0.25 m (ukupno 0.50 m),

dvije pješačke staze širine 2×1.75 m (ukupno 3.50 m),

dvije biciklističke staze širine 2×1.70 m (ukupno 3.40 m).

Da bi se omogućilo eventualno čekanje vozila, predviđena su dva proširenja na teritoriji Republike Srbije. Prvo na putu Ljubovija-Zvornik, uz desnu saobraćajnu traku, za tri vozila, a drugo na prilaznoj saobraćajnici, i to uz desnu traku za dva vozila.

Na teritoriji Republike Srpske uz put Bratunac-Skelani sa desne strane, predviđena su četiri mjesta za nakupljanje vozila koja čekaju da uđu na granični prelaz.

Most

Za prelaz saobraćajnice putne veze Ljubovija-Bratunac, preko rijeke Drine, projektovan je betonski most dužine L=227.12 m i širine približno 13.90 m.

Most je upravan na rijeku Drinu i ima sedam raspona, pri čemu opterećenje na tlo prenosi osam stubova.

Granični prelaz

Idejnim projektom je predviđen zajednički granični prelaz, sa 6 traka za ulaz i izlaz iz zemlje, za putnička vozila, autobuse i kamione, kao i zajednički terminal, sa 4 saobraćajne trake za putnički i autobuski saobraćaj, a 2 za kamione.

Obavljanje procedure granične kontrole regulisano je funkcionalnim rasporedom kontrolnih kabina za svaku državu po na osob.

U toku je izrada glavnog projekta za zajednički granični prelaz i pristupne saobraćajnice sa strane Republike Srpske, odnosno BiH koju finansira Republika Srbija.

Zajedničkim radom dvije strane dogovorene su procedure za protok robe i opreme izvođača radova u svrhu izgradnje mosta, a trenutno se izvode radovi na izgradnji mosta sa strane Republike Srpske (BiH).