Počeli radovi na proširivanju ambulante u Branjevu, uskoro i nove usluge za građane Branjeva

0
Proširivanje ambulante u Branjevu
Proširivanje ambulante u Branjevu

U Mjesnoj zajednici Branjevo u toku su radovi na dogradnji ambulante. A nakon nadogradnje ambulante dolaze i nove usluge za građane Branjeva kao i ostalih okolnih mjesnih zajednica, građani neće više morati ići u Dom zdravlja Zvornik za usluge primarne zdravstvene zaštite koje do sada u njoj nisu pružane, rekao je zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović.

– Planirano je da se dogradi apoteka i podigne sprat sa pet ordinacija, mokrim čvorom i toaletom. Biće otvorene stomatološka, ginekološka i pedijatrijska ordinacija, kao i dvije ordinacije u kojima će preglede vršiti ljekari sa specijalizacijama iz drugih oblasti. Po završetku radova objekat će umjesto sadašnjih 180 imati 360 kvadratnih metara – istakao je Ivanović i napomenuo da je postojeći objekat prizemni i ima dvije ordinacije, intervenciju, laboratoriju, kartoteku, prostoriju za osoblje, ostave, čekaonicu i toalete.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika

Radovi čija je vrijednost oko 300.000 КM provode se u okviru realizacije projekta „Obezbjeđivanje uslova za pružanje novih usluga primarne zdravstvene zaštite u ambulanti u Branjevu”.

Dogradnja ambulante finansira se iz gradskog budžeta i iz Fonda za podsticaj lokalnog razvoja koji je formiran je u sklopu Projekta integrisanog lokalnog razvoja. Radi se o zajedničkom projektu Vlade Švajcarske i UNDP-a čiji je cilj pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave koje ostvaruju najbolje rezultate u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Nagradu za 2019. godinu dobio je Grad Zvornik. Rok za završetak radova je 90 dana.