Zakazana Javna rasprava u vezi sa izgradnjom male hidroelektrane u Glodima zbog koje su mještani najavili kolektivno iseljenje

Javna rasprava u vezi sa izgradnjom male hidroelektrane „Medoš“ održat će se ovog utorka. Podsjećamo da je prošle godine početak radova na ovoj mini hidrocentrali izazvala lavinu protesta mještana iz naselja Glodi iKamenica u Zvorniku. Prema riječima mještana koji su protestvovali investitor je imao cilj izmiještanja vodotoka Drinjače kako bi proizvodio veće količine električne enrgije, a što bi ostavilo sadašnje riječno korito u Glodima i Kamenici bez vode.

0
Može li opšte dobro da postane opšta šteta?!
FOTO: Arhiv-Ilustracija

U Zvorniku će u utorak, 13. oktobra, biti održana Javna rasprava o nacrtu dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Medoš“ po zahtjevu „MEDOŠ ONE“ d.o.o.

Rasprava je otvorena za sva zainteresovana lica i javnost u cilju pribavljanja komentara na nacrt dozvole. Organizator je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske koja je u postupku izdavanje dozvole za izgradnju male hidroelektrane koja treba da se gradi na teritoriji grada Zvornika.

Mjesto održavanja je velika sala Gradske uprave sa početkom u 09:00 časova.