Film i igrica u službi prepoznavanja nasilja: Djeca ne smiju biti žrtve

0

Konzorcij za zaštitu djece u BiH je u sklopu promocije sprečavanja nasilja nad djecom predstavio animirani film “Nasilje nad djecom” i dvije edukativne mobilne aplikacije “Super Safe”.
U sklopu projekta “Sprečavanje nasilja usmjerenog prema djeci kroz jačanje profesionalnih kapaciteta i edukacije djece o prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini”, koji MFS-EMMAUS implementira uz podršku UNICEF-a i Vlade Švedske, predviđen je niz edukativnih i promotivnih aktivnosti kako bi se djeca, roditelji i svi ostali građani educirali o različitim oblicima nasilja te načinima njegove prevencije i prijavljivanja.

Dječiji psiholozi i drugi relevantni eksperti koji rade s djecom osmislili su različite edukativne alate za obrađivanje problematike nasilja te diskusiju o ispravnim načinima reagovanja u slučaju nasilja i prijavljivanja nasilja. Namijenjeni su za korištenje u sklopu nastave ili vannastavnih aktivnosti.

Nastavnici i odgajatelji su pozvani da koriste animirani film i igrice u nastavi kako bi djeci predočili problem nasilja u digitalnom okruženju.

Animirani film “Nasilje nad djecom” o različitim oblicima nasilja namijenjen je djeci mlađeg uzrasta i dostupan je na YouTube kanalu Međunarodnog foruma solidarnosti.

Pored animiranog filma, javnosti su predstavljene dvije edukativne mobilne aplikacije (igrice) koje su dostpune za preuzimanje na Apple i Play Storeu.

Aplikacija “Super Safe” namijenjena je djeci od 11 do 15 godina, a kreatori preporučuju da se nakon igranja s djecom razgovara o vrstama nasilja koje su prepoznali u igrici.

iOS verzija je ovdje, a verzija za Android ovdje.

Memorijska igrica “Stay Safe” je dostupna i kao mobilna aplikacija i u “hard copy” verziji, a namijenjena je djeci od 9 do 12 godina. Djeca kroz igru uče pojmove vezane za korištenje interneta i digitalnih tehnologija, pojmovi su prilagođeni razumijevanju djece tog uzrasta.

iOS verzija je ovdje, a verzija za Android ovdje.

“U svim fazama razvoja aplikacije smo konsultovali psihologe te smo također održavali fokus grupe s različitim ciljnim grupama djece kojoj su određeni proizvodi namijenjeni, kako bismo dobili povratne informacije direktno od djece. Što se tiče tehničkog dijela izrade aplikacije, aplikaciju je razvijala firma iz Sarajeva – Doc.ba. Predstavnici navedene firme su blisko sarađivali s osobljem MFS-EMMAUS-a, jer je svaka faza razvoja igrice zahtijevala povratne informacije od djece i psihologa”, poručuju iz Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS.

Animirani film dostavljen je na adrese 200 škola i svih ministarstava obrazovanja u BiH, a neke su škole već poslale povratne informacije da su koristili video u obrađovanju teme nasilja.

“Slučajeve nasilja uglavnom prijavljuju roditelji ili nastavnici, a djeca u mnogo manjoj mjeri. Kroz rad s djecom vidimo da djeca uglavnom znaju prepoznati različite oblike nasilja, ali ga uglavnom ne prijavljuju dok ne dođe do preopterećenosti. Nažalost, svjedoci smo toga da djeca i mladi u posljednje vrijeme zbog takvog pritiska počine suicid te smatramo da je iz tog razloga veoma bitno razgovarati o nasilju i pozvati djecu da prijave nasilje te im dati pravovremene informacije gdje prijaviti i kome se obratiti za pomoć”, apeluju iz MFS-EMMAUS.