Građani u nedjelju biraju novu lokalnu vlast

0

Lokalni izbori u BiH, na kojima će biti birana vlast u opštinama i gradovima za iduće četiri godine, održaće se u nedjelju, izuzev u Mostaru, gdje će se birači opredjeljivati 20. decembra.

Iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH kažu da je ovjereno ukupno 30.809 kandidata, od čega 425 za načelnike/gradonačelnike, 30.188 za opštinska vijeća odnosno skupštine opština ili gradska vijeća odnosno skupštine gradova i Skupštinu Brčko distrikta te 196 kandidata predstavnika nacionalnih manjina.

Građani s pravom glasa izabraće 64 opštinska vijeća u FBiH, 56 skupština opština u Srpskoj, 120 načelnika opština i 22 gradonačelnika u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj te Skupštinu Brčko distrikta.

Ukupno se biraju čak 3.142 vijećnika odnosno odbornika. Zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 opštini za 23 kandidata.

Prvi put na lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik grada Istočno Sarajevo bira se neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Zanimljivo, u devet opština za naklonost birača boriće se samo po jedan kandidat. Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 19 časova. Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata, birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje.

U zaključeni centralni birački spisak upisano je ukupno 3.283.380 birača, od čega 3.141.257 redovnih.

Broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 7.925, a broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 14.059.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moći će da se izjasni 704, a putem pošte 102.377 birača.

Pritom, 17.058 birača je upisano da glasa putem mobilnog tima (u pitanju su redovni mobilni, a ne posebni kovid-19 timovi).

“Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta, uključujući i 388 mobilnih timova (to su redovni mobilni timovi, a ne oni posebni kovid-19 mobilni timovi)”, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Iz CIK-a ističu da će po jedno biračko mjesto biti otvoreno u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar podsjetio je da izborna tišina u BiH počinje danas (subota) u sedam časova i trajaće do nedjelje, 15. novembra, do 19 časova.

Bakalar je naveo da je Izbornim zakonom propisano da u toku 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji BiH neće biti nikakvog medijskog izvještavanja ili bilo kakve aktivnosti koja se odnosi na političku izbornu kampanju te da period izborne tišine traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Zbog kršenja izborne tišine, kaže Bakalar, izricaće se novčane kazne koje iznose od 1.000 do 10.000 KM za stranku, od 1.000 do 5.000 KM za kandidata, a prigovor se podnosi u roku od 24 časa od trenutka učinjene povrede.

Predsjednik CIK-a rekao je da će lica koja su kovid pozitivna, kao i lica koja se nalaze u izolaciji uz dokaz o izrečenoj izolaciji glasati putem kovid timova, kojih je do sada formirano 129.

CIK je, zaključno sa četvrtkom, akreditovao 109 međunarodnih posmatrača, 120 posmatrača političkih subjekata i 3.824 posmatrača udruženja građana.

Bakalar je, zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom korona, pozvao sve koji će učestvovati u izbornom procesu da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, a to je održavanje fizičke distance od minimalno 1,5 metara.

“Svi predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici tokom rada na biračkom mjestu dužni su da se pridržavaju opštih mjera zdravstvene zaštite, uključujući temeljno i redovno pranje ruku, dezinfekciju, nošenje maske, pravilno korištenje i odlaganje maramice prilikom kihanja ili kašljanja”, pojasnio je Bakalar i dodao da se redovno moraju čistiti i glasačke kabine, kao i provjetravati prostorije.

On je rekao da su u svim izbornim jedinicama obezbijeđeni zaštitna oprema i dezinfekciona sredstva za birališta, osim u izbornim jedinicama Kreševo i Han Pijesak.

Rezidentni koordinator UN-a u BiH Ingrid Mekdonald i šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Viktor Olšavski apelovali su da relevantne institucije i organi vlasti obezbijede poštovanje epidemioloških mjera. I Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo RS, pozvao je građane da se na dan izbora pridržavaju epidemioloških mjera da bi se mogućnosti zaraze svele na minimum.

“Apelujemo na sve gradske izborne komisije, kao i opštinske, da posebno obrate pažnju na same epidemiološke mjere i njihovu primjenu te na sve ono što je neophodno da se one ispoštuju i sprovedu”, kazao je Zeljković.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH navodi da je preduzela sve neophodne mjere i aktivnosti na planu osiguranja sprovođenja izbora.

“Sve policijske agencije, u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH, u kontinuitetu vrše prikupljanje informacija od značaja za bezbjednost izbornog procesa”, kažu iz Direkcije.

Provjere
Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web-stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrovani”, te u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).
Drugi način provjere je putem slanja SMS-a na broj 091 12 12 12, koji treba da sadrži samo JMB, a ova usluga košta 0,10 KM+PDV.
Treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač pozove lokalni centar za birački spisak ili info-linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

NA IZBORIMA UČESTVUJU 543 POLITIČKA SUBJEKTA I TO:
Političke stranke 129
Nezavisni kandidati 262
Koalicije 72
Liste nezavisnih kandidata 9
Nezavisni kandidati za nacionalne manjine 71

NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE SE BIRA
120 načelnika opština u BiH
64 opštinska vijeća u FBiH
56 skupština opština u Srpskoj
22 gradonačelnika u BiH
14 gradskih vijeća u FBiH
7 skupština gradova u Srpskoj
1 Skupština Brčko distrikta