Na području PU Zvornik u oktobru evidentirana 152 migranta

0
Migranti iz Iraka u ljetnim baštama zvorničkih kafića (FOTO)

Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Zvornik Dražan Erkić rekao je danas da su na području ove uprave u oktobru evidentirana 152 migranta, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine više za 52 migranata.

Erkić je na konferenciji za novinare naglasio da je posmatranog mjeseca iz Avganistana došao 51 migrant, iz Iraka i Maroka po 22, iz Sirije 21, dok su ostalii iz zemanja Bliskog Istoka.

– U oktobru nije evidentrano ni jedno prekršajno ni krivično djelo koje su počinili migranati, niti su migrnati bili žrtve krivičnih djela na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik – rekao je Erkić.

Erkić je rekao je da je u oktobru na području Policijske uprave Zvornik javni red i mir narušen u 33 slučaja i da su evidentirana 43 prekršaja, što je manje za tri prekršaja u odnosu na oktobar prošle godine.

On je dodao da je prekršaje počinilo 45 lica, među kojima je jedan maloljetnik, dok su 11 lica povratnici u vršenju prekršaja.

– Postupajući po prijavama narušavnja javnog reda i mira, policija je nadležnim sudovima podnijela osam zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv 14 lica, izdala 41 prekršajni nalog, dok je pet lica uhapšeno zvog narušavanja javnog reda i mira – rekao je Erkić.

Prema njegovim riječima, na javnim putevima na kojima vrše kontrolu pripadnici Policijske uprave Zvornik, u oktobru je evidentirana 51 saobraćajna nezgoda, što je više za osam saobraćajnih nazgoda u odnosu na isti mjesec prošle godine.

On je dodao da je u oktobru od ukupno 51 saobraćajne nezgode, 17 bilo sa povrijeđenim licima, od kojih je jedna sa poginulim licem, šest sa teško povrijeđenim, 10 sa lakše povrijeđenim licima, dok su ostale bile sa materijalnom štetom.

– Policija je u okrobu kontorlisalo 750 vozača i vozila, izdala 1.025 prekršajnih naloga, iz saobraćaja isključila 56 vozila i 20 vozača, od kojih šest vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola – rekao je Erkić.

Erkić je dodao da su četiri vozača isključena iz saobraćaja zbog odbijanja da se podvrgnu testu na prisutvo opojnih droga, kai i jedan vozač koji je bio pozitivan na opojne droge.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Savić rekao je da je u oktobru ukupno evidentirano 65 krivičnih djela, što je za osam krivičnih djela više nego u istom mjesecu prošle godine.

– Od ovog brja, 55 krivičnih djela bilo je iz oblast opšteg kriminaliteta, četiri iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, po tri krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i bezbjednosti javnog saobraćaja – rekao je Savić.

Savić je naglasio da je zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeto 57 izvještaja protiv 67 lica, među kojima je bilo 27 povratnika u činjenju krivičnih djela, dok maloljenih lica nije bilo.

Zamjenik načelnika Policijske uprave Zvornik Vladan Vasilić rekao je da u oktobru nije bilo krivičnih djela koja bi izazvala veću pažnju javnosti, niti je bilo prekršaja javnog reda i mira sa pet i više lica, te da su pokazatelji iz oblasi bezbjednosti saobraćaja relativno povoljni.

– S obzirom na sve iznesene pokazatelje, može se reći da je u oktobru stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Zvornik bilo zadovoljavajuće – rekao je Vasilić.