Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom na pogonu Prerada rastvora u “Alumini”

0
Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom na pogonu Prerada rastvora u

Do njegovog radnog mjesta stiže se metalnim stepenicama, koje vode do kabine ispod samog vrha skladišta hidrata na pogonu Prerada rastvora. Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom, odnosno mosnim kranom za utovar i otpremu hidrata.

Riječ je o jednom od vitalnih uređaja koji je u funkciji procesa rada. Kako kaže, iako ne fizički previše naporan, ovaj posao zahtijeva izuzetnu odgovornost.

– Mora se biti maksimalno koncentrisan, ne smije se brzo raditi. Grajfer zahtijeva punu odgovornost, svaka radna operacija mora da bude precizna – objašnjava Tanić, uvodeći nas u „tajne“ ovog posla, koji pritom nije jedino zanimanje ovom rukovaocu aparata, tako da ima, kako kaže, još zaduženja na pogonu.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, Milan vješto rukuje komandnim ručicama u kabini ograničenog manevarskog prostora. Svaka ručica određuje smjer sajle, odnosno kretanje mosnog krana i kašike kojom se utovara i otprema hidrat.

Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom na pogonu Prerada rastvora u "Alumini"

– Poslije toliko godina rada, ovo je sad rutinski posao, u kome ni u jednom trenutku ne smije da se zakaže, sva čula moraju biti koordinisana – kazuje ovaj skromni čovjek, koji je sav dosadašnji radni vijek od tri i po decenije, proveo na Preradi rastvora, radeći u smjenama.

Kad je u pitanju rad grajfera, Milan kaže da se posao odvija podjednakim intenzitetom skoro svih 24 sata. U noćnoj smjeni uglavnom se vrši utovar hidrata u vagone, a u dnevnoj pune se kamioni i džambo vreće.

– U jednoj smjeni znamo da utovarimo i preko 300 kašika, što je više od 800 tona hidrata – dodaje Tanić, koji do penzije ima još 4,5 godine.

Inače, grajferom rukuju rukovaoci aparata koji su položili dodatnu obuku za rukovanje kranovima. Koliko ovaj posao zahtijeva koncentracije i strpljenja govori i podatak da, recimo, za utovar jedne kompozicije hidrata od 800 tona rukovaoc grajferom napravi 640 kretanja i zaustavljanja sa uzimanjem i ispuštanjem hidrata iz kašike.

I sve to često u jednoj smjeni. Poseban problem je, objašnjavaju na Preradi rastvora, u zimskom periodu kada zbog niskih temperatura povremeno dođe do tolikog isparavanja vlage iz toplog hidrata da se vidljivost smanji na dva do tri metra, a put u jednom smjeru zna biti i do 20 metara. U takvim prilikama, naši rukovaoci kompletan utovar izvrše na osjećaj, bukvalno „na slijepo“. Ali, i pored toga nikada se nije desilo da dođe do odgađanja otpreme.

Rukovodilac pogona Prerada rastvora Darko Petković kaže da posljednjih desetak godina sve veći udio u gotovom proizvodu zauzima hidrat za razliku od prve tri decenije rada fabrike kada je osnovni proizvod bila kalcinisana glinica koja se prodavala kupcima.

– Ova promjena je dovela do toga da je dvogredna dizalica sa grabilicom u skladištu hidrata, ili poznatije grajfer, postala vitalni uređaj za utovar i otpremu hidrata kao gotovog proizvoda – naglašava Petković, dodajući da je grajfer u proteklom periodu korišćen samo za dodavanje hidrata na Kalcinaciju, dok se sad uglavnom koristi za utovar hidrata u kamione. Time je, objašnjava Petković, njegov broj radnih sati višestruko povećan.

Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom na pogonu Prerada rastvora u "Alumini"

Rukovodilac pogona Prerada rastvora kaže da je donesena odluka da se u skorijoj budućnosti nabavi još jedan grajfer, kao alternativno rješenje, jer vremenom sa postojećim imamo sve više problema kako zbog godina starosti, tako i zbog povećane eksploatacije.

(Izvor: Fejsbuk stranica „Alumine“)