U Osmacima otkriven novi tip stećaka

0

Na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije do sada je evidentirano oko 70 000 stećaka. Prema obliku, najčešća podjela stećaka je na ploču, sanduk, sarkofag (šljemenjak), stub i stelu, sa brojnim tipovima i podvrstama. Jedan od tih tipova je i dvojni stećak.

Dvojnim stećcima nazivaju se stećci izrađeni od jednog kamenog bloka“, ističe Goran Popović, master istorije.

-Do sada je evidentirano samo oko 50 dvojnih stećaka. Najčešće su to dvojni sanduci i dvojni sarkofazi, mada su poznati i kombinacije sarkofaga i sanduka, kao i sanduka i ploče. Ovo otkriće je značajno jer sada znamo da su klesani i dvojni stećci u obliku stele, rekao je Popović za Zvornik Danas.

Kao i većina srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na lokalitetu Žarkulja, dvojna stela je srušena i pomjerena sa originalnog mjesta stajanja.

-Na steli se jasno vidi dio koji se nalazio u zemlji. Sjeverna stela dvojnog stećka je visine 96 cm i dužine 55 cm dužine, dok je visina južne stele 102 cm i dužina 47 cm, kaže Popović.

Stećak u obliku dvojne stele otkriven je prilikom realizacije projekta „Evidentiranje kulturnih dobara na području opštine Osmaci“, koji je finansirala opština Osmaci.