Održane javne rasprave o nacrtima izmjene regulacionih planova, grad dobija novu stambenu zgradu

0
Održane javne rasprave o nacrtima izmjene regulacionih planova, grad dobija novu stambenu zgradu

Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Zvornika organizovalo je dvije javne rasprave: o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i dijela industrijske zone Birač-Karakaj.

Izmjene se rade po zahtjevima fizičkih lica i odnose se na prostor oko motela „Laguna“ radi formiranja građevinske parcele i legalizacije dograđenog dijela ovog objekta, odnosno na dio ulice Patrijarha Pavla (desna strana ulice od postavljenog privremenog kioska do zgrade „Dekor“) radi planirane izgradnje višeporodičnog stambenog objekta.

Boško Kojić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje koje je nosilac pripreme izrade prostornih planova, istakao je da su prethodno organizovani javni uvidi u nacrte, te da na njih nije bilo primjedaba.

Raspravama su prisustvovali predstavnici preduzeća od kojih je potrebno pribaviti mišljenja u procesu izrade ovih dokumenata i oni eventualne sugestije mogu do 30. novembra dostaviti na mejl: [email protected] ili na adresu Grad Zvornik, Svetog Save br.124, 75.400 Zvornik.

Nakon toga pristupiće se izradi prijedloga izmjena ova dva regulaciona plana koji će biti predmet rasprave i usvajanja na sjednici Skupštine grada.

Nosilac izrade izmjene dijela regulacionih planova je GP „Obnova“ Šamac.