Regulacija korita rijeke Hoče

0

Regulacije dijela korita rijeke Hoče i usaglašavanje obaveza bile su teme sastanka gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića i njegovog zamjenika Bojana Ivanovića sa predstavnicima Javne ustanove „Vode Srpske“. Sasranku su prisustvovali i načelnici sa saradnicima nadležnih gradskih odjeljenja Boško Kojić i Branko Jašić.
Za realizaciju Glavnog projekta “Zaštita dijela naselja Terminal od velikih voda rijeke Drine, Hoče i unutrašnjih voda” „Vode Srpske“ obezbijediće 1.287.000 evra u okviru krovnog projekta “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj” koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke.


Ovim sredstvima predviđeno je da se uradi regulacija korita rijeke Hoče i izgradnja nasipa čime bi se povećao kapacitet osnovnog korita za prihvatanje velikih voda ove i rijeke Drine. Regulacioni radovi bi se izveli na potezu od ušća rijeke Hoče u Drinu uzvodno do magistralnog puta Zvornik-Bijeljina u dužini od oko 1.110 metara.


Okvirna procjena je da bi radovi mogli početi u junu naredne godine.

U naselju Terminal već su preduzimani radovi tako da je dio korita Hoče ispravljen, oko 180 metara je regulisano i urađen je novi most na lokalnom putu.
U prethodnom periodu izvršena je regulacija korita rijeke Sapne u dužini od oko 5,7 kilometara i urađen drinski nasip čime je od izlivanja ove dvije rijeke zaštićeno naselje Ekonomija.