Prezentovan sistem objedinjene naplate svih komunalnih usluga, uskoro jedan račun za smeće, vodu, grijanje…

0
Prezentovan sistem objedinjene naplate svih komunalnih usluga, uskoro jedan račun za smeće, vodu, grijanje...

U Zvorniku je danas prezentovan sistem objedinjene naplate kroz koji se izdaje jedan račun za sve komunalne usluge-vodovod, kanalizaciju, toplanu, komunalnu naknadu, čistoću i druge usluge.

Prednosti sistema objedinjene naplate su manji troškovi slanja računa, manji troškovi eventualnih sudskih postupaka, mogućnost povezivanja sa glavnom knjigom finansija preko internet servisa za svako komunalno preduzeće, dostavljanje različitih obavještenja uz račune koji se mogu generisati iz sistema, manje opterećenje budžeta, svi proizvodi i usluge su na jednom računu, uspostavljanje baze podataka kao jedinstvena baza lokalne zajednice i podrške konceptu pametnog grada, uštede u hardverskoj i softverskoj infrastrukturi i drugo.

Sistem omogućava da korisnik sa korisničkim imenom i šifrom pristupa svojim računima, uplatama, dijagramu potrošnje preko korisničkog portala.

Direktorima preduzeća „Vodovod i komunalije“ i „Zvornik-stan“, kao i načelnicima nadležnih gradskih odjeljenja i službi prikazane su i ključne karakteristike sistema, njegovi benefiti, kako funkcioniše, iskustva iz drugih gradova.