Održana Skupština grada Zvornik, usvojen Nacrt rebalansa budžeta, visina poreske stope na nepokretnosti, visina nadoknade za predsjednike mjesnih zajednica…

0
Održana Skupština grada Zvornik, usvojen Nacrt rebalansa budžeta, visina poreske stope na nepokretnosti, visina nadoknade za predsjednike mjesnih zajednica...

Odbornici gradske Skupštine usvojili su danas Nacrt rebalansa budžeta grada Zvornika za 2020. godinu u iznosu od 32.533.520 KM. U odnosu na prvobitni plan veći je za 630.520 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović rekao je da je zadovoljan kako se budžet ostvaruje imajući u vidu pandemiju virusa korona i sve ono što nas je zadesilo u toku godine.

„Rebalansom je budžet povećan, ali kada posmatramo izvorne prihode on je za milion KM manji. To su, prije svega prihodi od pdv-a i to je glavni i najveći razlog za smanjenje prihoda u budžetu grada Zvornika. Ali, imali smo pomoć Vlade Republike Srpske što nam je mnogo značilo da prebrodimo teške mjesece april i maj tako da smo zadovoljni do sada.“

Održana Skupština grada Zvornik, usvojen Nacrt rebalansa budžeta, visina poreske stope na nepokretnosti, visina nadoknade za predsjednike mjesnih zajednica...

Zamjenik gradonačelnika je istakao da je Nacrt rebalansa budžeta usvojen sa jednim uzdržanim glasom ocijenivši da to govori da se, onim što su imali, raspolagalo domaćinski i na zadovoljavajućem nivou, te je zbog toga i bila takva podrška Nacrtu.

Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić istakao je da su razlozi za rebalans povećanje određenih pozicija na transferima i primicima od ulaznog i izlaznog pdv-a i smanjenje prihoda i rashoda.

„Transferi se odnose na pomoć Vlade Republike Srpske koju smo dobili za ublažavanje posljedica virusa korona i iznose oko 1.270.000 KM, potom od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za asfaltiranje određenih puteva u mjesnim zajednicama, te za Centar za socijalni rad za oboljelu djecu čije liječenje preko lokalnih zajednica finansira država. Kada je u pitanju smanjenje prihoda i rashoda ove godine smo imali problem zbog pandemije virusa korona i određeni prihodi nisu izvršeni u skladu sa planom, tako da smo poziciju pdv-a smanjili za milion KM, dok su neporeski prihodi manji za oko 80.000 KM. Kad je riječ o primicima od ulaznog i izlaznog pdv-a tu poziciju smo povećali za 350.000 KM. Naime, prema sporazumu Grada Zvornika i Češke razvojne agencije realizuje se projekat izgradnje kanalizacione mreže u MZ Branjevo gdje za nabavku opreme Grad ima pravo na povrat pdv-a što smo i uradili i tu poziciju povećali.“

Održana Skupština grada Zvornik, usvojen Nacrt rebalansa budžeta, visina poreske stope na nepokretnosti, visina nadoknade za predsjednike mjesnih zajednica...

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka kojom je poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika za 2021. godinu utvrđena u visini od 0,14 posto i na nivou je prethodnih godina. Nepromijenjena je, 0,07 posto, i poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost. Deficitarne djelatnosti mogu biti oslobođene plaćanja ovog poreza za šta odluku donosi Skupština.

Odlukom o visini naknade koju ostvaruju predsjednici savjeta mjesnih zajednica sa područja grada Zvornika utvrđeno je pravo na novčanu naknadu u bruto iznosu od 100 KM predsjednicima za vršenje dužnosti utvrđenih zakonom i drugim posebnim aktima koje donosi Skupština grada i gradonačelnik. Ovaj iznos je isti kao prethodne godine.

Održana Skupština grada Zvornik, usvojen Nacrt rebalansa budžeta, visina poreske stope na nepokretnosti, visina nadoknade za predsjednike mjesnih zajednica...

Na današnjoj sjednici odbornici su, zbog okončanja postupka javne konkurencije, rezriješili v.d. direktora Dječijeg vrtića „Naša radost“ Vukomira Stankovića. On je danas imenovan za direktora ove predškolske ustanove.