Održana posljednja sjednica Skupštine grada Zvornika u starom sazivu

0

Na današnjoj 39. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika usvojen je rebalans budžeta za 2020. godinu u iznosu od 32.533.520 КM i za 630.520 КM veći je od prvobitnog plana. Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić rekao je da su od Ministarstva finansija dobijene određene preporuke koje su uvrštene u rebalans, kao i potrebna saglasnost. Razlozi za rebalans su povećanje određenih pozicija na transferima i primicima od ulaznog i izlaznog pdv-a i smanjenje prihoda i rashoda.

Odbornici su usvojili Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada na dan 31. decembar tekuće godine. Visina vrijednosti nepokretnosti utvrđena je za šest gradskih i šest vangradskih zona i na nivou je prethodne godine.

U danas usvojenoj Informaciji o stanju popisa i upisa imovine Grada Zvornika navedeno je da je do decembra 2020. godine Кomisija za popis imovine identifikovala, evidentirala i procijenila zemljište, javna dobra, objekte i sredstva u pripremi, stanove i ostale prostore u ukupnoj vrijednosti od 89.360.034 КM. U narednom periodu Кomisija će raditi na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva, popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili za koje nije podnesen zahtjev za povrat u skladu sa zakonom, te na rješavanju sporne opštinske imovine.

Pored pomenutih usvojena je i Informacija o građenju na području grada Zvornika prema kojoj je u toku ove godine izdato 60 odobrenja za gradnju. Zabilježen je rast izdavanja broja građevinskih dozvola i to za 17 više u odnosu na 2019. godinu, za 20 u odnosu na 2018. i za 25 u odnosu na 2017. godinu. Tome je doprinijelo i uspostavljenje katastara nepokretnosti za područje katastarske opštine Zvornik-grad, čime je otklonjena jedna od najvećih prepreka za izdavanje građevinskih dozvola na području gradskog jezgra.

Odbornici su usvojili godišnje programe rada i finansijske planove za 2021. godinu javnih ustanova čiji je osnivač grad Zvornik. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dalo je pozitivno mišljenje na planove koji su urađeni na realnim osnovama, prilagođeni situaciji koja je izazvana pandemijom virusa korona i usklađeni sa izvršenjem u tekućoj godini. U prethodnom periodu pojedine ustanove izvršile su proširenje kapaciteta i obezbjedile pružanje novih usluga pa se očekuje da će povećati svoje prihode.

Na sjednici su usvojene i odluke o: davanju saglasnosti na Odluku o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada, davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora AD „Vodovod i komunalije“ od 24.12.2020. godine, o ustupanju prava korišćenja i upravljanja nad pokretnim stvarima za potrebe JU Dom omladine, te o prodaji zemljišta kp.br 7339/2 КO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele.

Ovo je, ujedno, bila posljednja sjednica u ovom skupštinskom sazivu.