Podignuta optužnica protiv šest lica za ratne zločine na području Zvornika, Ćamil Ahmetović bez optužnice

Muminović Šemsudin i ostali: Još jednom suđenje odgođeno zbog nedolaska optuženog i branioca
Arhiv- Komandant Šemsudin Muminović

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv ratnog komandanta 206. viteške zvorničke brigade Šemsudina Muminovića, zvanog “Žukov“, Muje Muratovića, Rasima Omerovića, zvanog “Masni”, Asima Alića, Fadila Mujića i Ismeta Memića, zvanog „Iko“, svi državljanini BiH.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u periodu od 8. oktobra 1992. godine do 6. jula 1994. godine, postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Oni su optuženi da su učestvovali i djelovali u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti na području Zvornika i okoline, tokom kojeg su počinjena ubistva deset civila i zarobljavanje, mučenje i ubistvo tri ratna zarobljenika pripadnika VRS, namjerna nanošenja snažnog fizičkog ili psihičkog bola prema trojici ratnih zarobljenika, te povrede fizičkog integriteta ili zdravlja civilnim žrtvama srpske nacionalnosti.

Navode optužnice Tužilaštvo BiH će dokazivati pozivanjem 182 svjedoka i prilaganjem oko 550 dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.