U 2020.godini sigurnosna situacija zadovoljavajuća na području Policijske uprave Zvornik, pročitajte godišnju statistiku počinjenih krivičnih djela i prekršaja

U prostorijama Policijske uprave Zvornik, 22.01.2021. godine, održana je konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za 2020. godinu, kojoj su prisustvovali načelnik Uprave Aleksandar Vasiljević, načelnik Sektora policije Dražan Erkić i načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Savić.

0

Načelnik Vasiljević je istakao da je stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Zvornik stabilno i zadovoljavajuće, napominjući da tokom 2020. godine nije bilo događaja koji bi izazvali veću uznemirenost građana. Iako je prethodna godina bila praćena pojavom korona virusa, što je u značajnoj mjeri otežalo rad pripadnika PU Zvornik, rezultati rada su zavidni i policijski službenici su u takvim uslovima preduzimali sve aktivnosti kako bi očuvali postojeće stanje bezbjednosti.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Savić, istakao je da je u toku 2020. godine na području PU Zvornik evidentirano 648 krivičnih djela, što je manje za 3,9% u odnosu na uporedni period kada su bila evidentirana 674 krivična djela. Od ukupnog broja, 557 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, od kojih su riješena 494 krivična djela ili 85%, dok je od 259 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 195 djela ili 69,15%.

U oblasti zloupotrebe opojnih droga, za proteklih godinu dana otkriveno je 170 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega je 39 krivičnih djela i 131 prekršaj iz ove oblasti.

U oblasti privrednog kriminaliteta, tokom 2020. godine evidentirano je 35 krivičnih djela, zbog čega su nadležnim tužilaštvima podnijeta 33 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 36 lica.

U oblasti maloljetničke delinkvencije, u toku prethodne godine evidentirano je 10 maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, dok je u istom periodu 2019. godine evidentirano 20 maloljetnih izvršilaca krivičnih djela

Načelnik Savić je na kraju istakao su policijski službenici PU Zvornik u 2020. godini učestvovali u većem broju operativnih akcija koje su realizovane s ciljem sprečavanja vršenja krivičnih djela kao i rasvetljavanju i pronalasku počinilaca. Pripadnici PU Zvornik su u 2020. godini učestvovali u obezbjeđenju većeg broja štićenih ličnosti kao i javnih skupova koji su protekli u miru i bez neželjenih posljedica.

Načelnik Sektora policije Dražan Erkić je istakao da je u toku 2020. godine evidentirana 663 narušavanja javnog reda i mira, prilikom čega je počinjeno 797 prekršaja iz ove oblasti. U tim narušavanjima javnog reda i mira su učestvovala 163 povratnika i 15 maloljetnika. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu (pet i više lica) nije bilo, dok su u uporednom periodu evidentirana tri ovakva narušavanja.

U toku 2020. godine, evidentirano je 537 saobraćajnih nezgoda, što je za četiri nezgode manje u odnosu na uporedni period. U tim nezgodama je nastradalo 211 lica, za razliku od uporednog perioda kada je broj nastradalih lica iznosio 214. Broj poginulih lica je osam, broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima je 30 a broj nezgoda sa lakšim tjelesnim povredama je 108.

Ukupan broj evidentiranih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u toku 2020. godine je 16.312, dok je broj izdatih prekršajnih naloga u 2020. godini 15.283. Iz saobraćaja je isključeno 1.018 vozača, od toga su 733 vozača isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola. Broj isključenih vozača zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga je 110 i on je za 6,79% veći u odnosu na uporedni period.