Oduzet duhan u vrijednosti od 47.600,00 KM na crnom tržištu

0

Bez obzira na vanrednu situaciju u kojoj se našla Bosna i Hercegovina uzrokovanu virusom Covid 19, službenici grupa za suzbijanje krijumčarenja i prekršaja u Upravi za indirektno oporezivanje i dalje intenzivno provode aktivnosti na terenu. Tako su ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Sarajevo, na putnoj komunikaciji Sarajevo – Konjic pronašli i privremeno oduzeli 260 kg rezanog sušenog duvana, koji je bio namijenjen za prodaju na crnom tržištu u BiH. Oduzeti duvan pronađen je prilikom kontrole dva putnička motorna vozila, a isti nije bio obilježen zakonski predviđenim akciznim markicama koje izdaje UIO. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 39.000 KM.

Navedene aktivnosti su izvršene po uputama dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te će u narednom periodu protiv dva lica od kojih je oduzet duvan biti pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudom.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.