Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u Srebrenici radi za vikend

0

Policijska uprava Zvornik obavještava građane  da će zbog održavanja  ponovljenih lokalnih izbora na području opštine Srebrenica,  raditi  lokacije  za izdavanje ličnih dokumenata u Srebrenici i Skelanima  20. i 21. februara ove godine, u periodu od 07.00 do 19.00 časova.  Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i izdavanja jedinstvenih matičnih brojeva, uključujući i akviziciju.