Preporuke Instituta: Gosti ne smiju pjevati i plesati

0

Od danas je odobreno izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, a Institut za javno zdravstvo RS izdao je preporuke.

Kako je navedeno na sajtu Instituta, izvođači muzike treba da poštuju dobre higijenske prakse i već definisane epidemiološke mjere koje važe za ugostiteljske objekte.

Jedna od mjera je i zabrana organizovanja muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće koji imaju manje od 50 m2 prostora koji je namijenjen gostima objekta.

U ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće koji raspolažu sa više od 50 m2 prostora, izvođenje muzike uživo se može organizovati u periodu od 20 časova do kraja radnog vremena, isključivo pod sljedećim uslovima i epidemiološkim mjerama:

– Svaki ugostiteljski objekat vodi evidenciju muzičara za svaki dan kada je muzika uživo organizovana (evidencija obuhvata ime i prezime i kontakt telefon).

– Odgovorno lice ugostiteljskog objekta upoznaje muzičare o važećim mjerama te

se stara da se iste poštuju.

– Prilikom dolaska u ugostiteljski objekat muzičarima se mjeri temperatura i o istom se vodi evidencija. Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

– Muzičari koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu s osobama sa sumnjom na COVID-19 ili osobama s potvrđenom COVID-19 infekcijom ne smiju učestvovati u izvođenju muzike u ugostiteljskim objektima.

– Za vrijeme boravka u ugostiteljskom objektu, uključujući dolazak i odlazak, muzičari treba da održavaju fizičku distancu od najmanje dva metra, kako između sebe, tako i prema gostima kao i da sprovode pravilnu higijenu ruku.

– Svi muzičari obavezno nose masku koja pokriva usta i nos izuzev pjevača i muzičara koji sviraju duvačke instrumente. Maske se koriste i prilikom odmora izuzev kada kada se konzumira hrana i piće.

– Za vrijeme odmora muzičari poštuju fizičku distancu od dva metra, kao i maksimalan broj osoba koji može sjediti za jednim, odnosno dva stola.

– Između bine (prostora za izvođenje muzike) i stolova potrebno je obezbijediti udaljenost od četiri metra.

– Bina (prostor za izvođenje) treba da bude tolike površine da se obezbijedi fizička distanca od dva metra između muzičara (jedan muzičar na četiri m2).

– Prilikom izvođenja muzike nije dozvoljeno kretanje muzičara van bine (prostora za izvođenje).

– Nije dozvoljeno plesanje niti pjevanje gostiju u ugostiteljskom objektu.

– Preporučuje se da se prilikom izvođenja muzike, ukoliko to uslovi dozvoljavaju, što više omogući prirodna ventilacija prostora (otvaranjem prozora).

– Preporučuje se da ugostiteljski objekti, ukoliko je to moguće, postave fizičke barijere (u vidu pleksiglasa) između većeg dijela prostora za izvođenje muzike i ostatka ugostiteljskog objekta,

– Jačina zvuka muzike koja se izvodi treba da bude tolike jačine da omogućava normalan govor među osobama koje sjede za jednim stolom bez potrebe da se primiču jedni drugima (jačina zvuka ne smije da prelazi 65 dB).

– Nakon završetka večeri tokom koje je izvođena muzika uživo potrebno je izvršiti detaljno čišćenje i prozračivanje ugostiteljskog objekta.