„Zaštita potrošača i Lokalna samouprava“ održana promocija projekta danas u Zvorniku.

Danas je u Zvorniku održana promocija projekta “Zaštita potrošača i Lokalna samouprava”.

Cilj projekta bio je upoznati građane sa pravima potrošača, načinima ulaganja prigovora, zaštita prava garancije za tehnički složene proizvode, a naročito za djelatnosti od opšteg ekonomskog interesa (vodovod, električna energija, grijanje).

Zaštita potrošača ostvaruje se kroz nadziranje, komunikaciju i preventivne radnje kako bi se osigurala njihova osnovna prava na tržištu, te da bi se promovirala jednakost među potrošačima i u odnosu na poslovanje.