Stevanović : Ozbiljni problemi u funkcionisanju sportskih klubova

0
Fotografije potpljenog i zaleđenog stadiona Drine kruže društvenim mrežama

Na poslednjoj sjednici lokalnog parlamenta  raspravljano je  i o izvještaju o radu sportskih klubova na području grada Zvornika.  Izvještaj je sačinjen na osnovu informacija koje su dostavili predstavnici  sportskih kolektiva,  a  zabrinjava podatak da čak 23 trenera bez licence radi  sa različitim uzrastima djece.

Gradonačelnik Zvornika  Zoran Stevanović ističe da će se u narednom periodu više raditi na finansijskoj kontroli rada klubova, ali i stručnosti lica koja rade sa djecom.

 

„ Ozbiljni su problemi u funkcionisanju klubova u našem gradu,  jer su svi vezani za finansiranje iz gradskog budžeta,  te za rad nekoliko entuzijasta koji sebe nesebično daju u pojedinim sportovima, “ rekao je Stevanović . On je dodao da se svake godine ulažu dodatni napori da se podigne nivo finansijske odgovornosti klubova prema budžetu. „ Sada ćemo formirati jednu komisiju iz Odjeljenja za finansije koja će do detalja pregledati rad više klubova. Sa druge strane, imamo dosta nelicenciranih trenera i u toj oblasti se moramo uozbiljiti kako sa djecom ne bi radili ljudi koji su nestručni ili nemaju odgovarajuću dozvolu za rad , rekao je Stevanović.

Gradonačelnik Zvornika  je na konstataciju novinara da je veoma malo privrednika koji ulažu u sportske klubove, istakao da njihov stepen socijalne odgovornosti nije na nekom zavidnom nivou, ali je to uslovljeno nizom faktora. „ Malo je privrednika koji bi neki dio od dobiti mogli da ulažu u sport, prvenstveno,  jer su kompanije na području našeg grada uglavnom u fazi pokušaja ekspanzije,  te puno ulažu u u novu opremu i tehnologije kako bi uopšte opstali na tržištu. Pored toga, kod nas nema zakona o sportu koji bi stimulativno djelovao na privrednike da imaju više socijalne odgovornosti kako bi ulagali u napredak određenih sportskih klubova „, rekao je Stevanović.