Obilazak zvorničkih naselja od strane predstavnika federalnog ministarstva i predsjednika skupštine grada Zvornik

Ovih dana na području Zvornika izvršena je posjeta naseljima koja bi mogla ove godine dobiti odobrenje za realizovanje svojih projekata od strane federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na koje su aplicirale putem Javnog poziva u prethodnoj godini

0

Veliki broj infrastrukturnih projekata planiran je ove kalendarske godine na području Zvornika, zvaničnim obilaskom naselja od strane predstavnika ministarstva započela je i realizacija projekta ministarstva. Obiđene su potencijalne lokacije projekata koji bi se ove godine mogli realizovati od strane federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice koje predvodi Edin Ramić.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Kadrići u Liplju

Predstavnici ministarstva i predsjednik Skupštine grada Zvornik  Mensur Selimović su u dva radna dana obišli naselja koja su aplicirala za infrastrukturne projekte i iuspunila sve uslove. Razgovarano je sa lokalnim predstavnicima koji su aplicirali odobrene projekte. Svi se nadaju da će projekti biti u potpunosti odobreni i da će ove godine radovi započeti i završiti do kraja građevinske sezone.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Kamenica

Predsjednik Mensur Selimović zadovoljan je odborenim projektima i prilikom posjete naseljima, mještanima je rekao:
Lično bih volio da bude duplo veći broj odobrenih projekata za naša naselja u Zvorniku od planiranog za ovu godinu, ali moramo uzeti u obzir da je pandemija korona virusa sve usporila i raspoloživa sredstva svima umanjila, pa tako i ministarstvu koje vodi naš Edin Ramić.

Radit ćemo puteve, mostove, ulične rasvjete, fiskulturne sale, pa sve do uređenja prostora namijenjenih najmlađim Zvorničanima. Pored  infrastrukturnih projekata ove godine očekujemo podršku i u drugim projektima koje će zvornički Bošnjaci kandidaovati prema institucijama na višim nivoima, rekao je Selimović.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Mjesto budućeg mosta koji će spajati Grbavce i Gluminu

Jedan od predstavnika naselja koja su obiđena jeste i predsjednik udruženja PIK, Asim-Hako Jašarević iz Križevića. Prilikom obilaska projekta u naselju Križevići, a koje je apliciralo udruženje PIK, Jašarević je rekao:

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Uskoro završni radovi na unutrašnjosti fiskulturne sale

Sretni smo zbog svih projekata koji će se ove godine realizovati u Zvorniku. Zahvalni smo ministru Ramiću koji se trudi svima izaći u susret i pomoći koliko je to moguće. Drago mi je i da novi predsjednik Skupštine grada Zvornik nastavlja politiku započetu od ranije, a to je poboljšavanje uslova za život Bošnjaka na svakom pedlju i djelu Zvornika kroz infrastrukturne i sve druge projekte, rekao je Jašarević.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Ćelišmani u Đulićima

Prema planiranim projektima koji će se ove godine raditi, obuhvaćeni su skoro svi dijelovi Zvornika, naselja koja nisu dobila sredstva prethodne godine, ove godine najvjerovatnije hoće, preostala naselja će svoje projekte realizovati u narednoj godini.

Povratnička naselja u Zvorniku ove godine biće podržana kroz projekte zahvaljujući entuzijazmu svih učesnika u ovim projektima, od samih mještana koji su u nekim projektima dali svoje veliko učešće, preko Gradske uprave Zvornik i naravno federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice koje je nosilac svega ovog i bez kojeg ništa od ovog ne bilo moguće u ovako velikom broju i obimu.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Grbavci

U dva dana radne posjete predstavnici ministarstva u pratnji  Mensura Selimovića obišli su naselja Đulići, Grbavci, Liplje, Kamenica, Snagovo, Kula Grad i Križeviće.

Početak realizacije ovogodišnjih projekata očekuje se u mjesecu maju, a sve obiđene lokacije dana i prethodnog dana potencijalni su projekti koji će se ove godine realizovati.

Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Kamenica
Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Liplje
Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Glumina
Posjeta zvorničkim naseljima u kojima će ove godine biti realizovani projekti federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice (FOTO)
FOTO: Naselje Siječe Križevići
FOTO: Kadrići
FOTO: Kraj naselja Kadrići
FOTO: U naselju Seforvići.