Javni pozivi Grada Zvornika za mlade i NVO sa područja teritorije grada

0
Javni pozivi Grada Zvornika za mlade i NVO sa područja teritorije grada
FOTO: Ilustracija

Grad Zvornik objavio je dva javna poziva i to: za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata i za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija za šta je u gradskom budžetu planirano 43.000 KM.

Javni pozivi i obrasci za prijavu i podnošenje prijedloga programa i projekata dostupni su na internet stranici Grada Zvornika.

Komisije će zasjedati jednom mjesečno i to na kraju mjeseca aprila, maja, juna, jula, avgusta, septembra i oktobra i razmatraće prijedloge pristigle nakon posljednjeg zasjedanja prije momenta odlučivanja.

Potrebna dokumentacija može se dostaviti od datuma raspisivanja javnih poziva, najkasnije do 31. oktobra 2021. godine, poštom na adresu: Grad Zvornik, Svetog Save 124, 75400 Zvornik ili lično u Šalter sali Grada Zvornika sa naznakama: „za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija“, odnosno „za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata“.

Sve dodatne informacije o javnim pozivima mogu se dobiti na mejl: [email protected] ili putem telefona br. 056/232-233.