Unaprijediti usluge i privući investitore – cilj kome teži Grad Zvornik

Unaprijediti usluge i privući investitore – cilj kome teži Grad Zvornik

Sastanak predstavnika preduzeća koja pružaju komunalne usluge u Zvorniku i nadležnih odjeljenja Gradske uprave održan je danas u Zvorniku.

Razgovaralo se o saradnji i pružanju usluga potencijalnim investitorima, kao i o efikasnosti komunalnog sistema u Zvorniku.

Posebna pažnja posvećena je sistemu izdavanja građevinskih dozvola. Grad Zvornik je u postupku pripreme protokola kojim će se ubrzati i olakšati procedura svim budućim korisnicima.