Inicijativa za ujednačavanje sudske prakse u slučajevima štete na automobilima zbog divljih životinja

Inicijativa za ujednačavanje sudske prakse u slučajevima štete na automobilima zbog divljih životinja

Naime, sa oporavkom brojnosti divljači u lovištima Republike Srpske, korisnici lovišta sve više se suočavaju sa štetama nad divljači koje nastaju pri saobraćajnim nezgodama. U ovim nezgodama, osim stradanja divljači dolazi i do materijalne štete na vozilima koja se u nekim slučajevima mjeri i sa više hiljada kovertibilnih maraka.

Za veliki broj korisnika lovišta, osim trajnog gubitka divljači, ova saobraćajna nesreća predstavlja početak duge i iscrpljujuće bitke pred nadležnim sudovima. Naime, vlasnici motornih vozila oštećenih u saobraćajnim nesrećama sa divljači, „po primjeru dobre prakse” obavezno provode postupak naplate štete na vozilu od korisnika lovišta, što u najvećem broju slučajeva završava kod nadležnih sudova. Ovi sudski procesi završavaju različitim presudama kako između pojedinih sudova tako i između pojedinih sudija u okviru istog suda.

U praksi je često prisutan slučaj kada Osnovni sud donese presudu u korist vlasnika motornog vozila, a zatim nakon uložene žalbe korisnika lovišta Okružni sud uvaži žalbu i preinači presudu, te na kraju Ustavni sud poništi presudu Okružnog suda i potvrdi prvobitnu presudu ili vrati sve na ponovni postupak.

Cjelokupan ovaj postupak traje najmanje nekoliko godina, kada na kraju na naplatu korisniku lovišta dođe prvobitno procijenjen iznos materijalne štete, zatim troškovi advokata ali i kamate sa kojima ukupan iznos u velikom broju slučajeva dovede Lovačko udruženje do bankrota.

S obzirom na sve veći broj slučajeva neujednačene sudske prakse, od koje najveću štetu imaju korisnici lovišta, Lovački savez sa ciljem zaštite svojih članica pokreće inicijativu prema Vrhovnom sudu Republike Srpske za ujednačavanje sudske prakse u ovim slučajevima.

Predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, Savo Minić, je istakao da će Savez u narednom periodu prikupiti sve donesene presude u Republici Srpskoj po osnovu saobraćajnih nesreća sa divljači, te da će uz pomoć pravnog tima pokrenuti ovu inicijativu za koju očekuje da će dati očekivane rezultate i time obavezati sve sudove u Republici Srpskoj na ujednačenu sudsku praksu. Minić je naglasio da je ova aktivnost samo još jedna u nizu koju Savez sprovodi sa ciljem zaštite svojih članica i unaprjeđenja stanja u lovištim, te je najavio skoru inicijativu za izmjeu Zakona o lovstvu Republike Srpske.

(Lovački savez Republike Srpske)