Novi EEG i EMNG aparati u JZU Bolnica Zvornik

0

Danas su JZU Bolnici Zvornik isporučena dva nova aparata EEG i EMNG.

Obavljena je obuka zdravstvenih radnika NPS (neuropsihijatrijske) službe za korišćenje isporučenih EEG i EMNG aparata.
EEG je funkcionalna, neinvazivna metoda koja registruje električnu aktivnost neurona (moždanih stanica).

EEG – Elektroencefalografija je bezbolna i sigurna dijagnostička pretraga koja se radi pomoću malih, površinskih pločica (elektroda) postavljenih na glavu kako bi se registrovala moždana aktivnost koja se tokom snimanja prikazuje u obliku valovitih linija.

Pretraga je neophodna kod dijagnostike, praćenja i liječenja raznih vrsta epilepsija i ostalih epileptogenih poremećaja.
Takođe se preporučuje u obradi: glavobolja (npr. migrena, bazilarna migrena), trauma mozga, moždanih disfunkcija različitog uzroka (encefalopatije), upalnih bolesti (encefallitis), moždanog udara, poremećaja spavanja, demencija.
EMG ili EMNeG – Elektromiografija i studije provodljivosti nerava (sinonim: elektroneurografija) predstavljaju dijagnostičku metodu koja se zasniva na beleženju električne aktivnosti koja nastaje u mišićima (najčešće ruku ili nogu) spontano ili kao posledica stimulacije kratkotrajnim električnim podražajima.

Obuku je sproveo Nevres Jusubašić ispred kompanije Sono Medical-a.

O početku pružanja usluga na navedenim aparatima pacijenti će biti blagovremeno obavješteni.