Birčaković: Nezadovoljni smo brojem specijalizacija – u godini pandemije pregledano 14.750 pacijenata

Birčaković: Nezadovoljni smo brojem specijalizacija – u godini pandemije pregledano 14.750 pacijenata

U organizaciji Podružnice ljekara porodične medicine, u Zvorniku je održan skup doktora porodične medicine pod sloganom „Gradimo budućnost sa porodičnom medicinom“.

Predsjednik Podružnice ljekara porodične medicine Zvornik Goran Birčaković izrazio je zadovoljstvo što se i pored trenutne epidemiološke situacije održava kontinuitet stručnog savjetovanja ljekara porodične medicine.

– Ovim skupom želimo da pokažemo da je neophodno što prije vakcinisati cjelokupno stanovništvo kako bi se što prije vratili normalnom i funkcionalnom načinu života – rekao je Birčaković.

On je iznio podatak da je kroz respiratornu ambulantu u Zvorniku od početka pandemije prošlo 14.750 pacijenata, od kojih je bilo više od 2.000 pozitivno na virus, dok je od tog broja 500 pacijenata bilo na bolničkom liječenju, što je dokaz da je porodična medicina nosila teret pandemije na zaštiti građana.

On je istakao da još nije zadovoljan brojem specijalista porodične medicine na regiji Birač.

– Imamo devet specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Zvornik, u Vlasenici i Bratuncu po dva, jednog u Milićima na specijalizaciji, dok u Šekovićima i Srebrenici nemamo nijednog ljekara specijalistu porodične medicine – rekao je Birčaković i napomenuo da na području Birča rade 54 tima porodične medicine.

Birčković je rekao da je zadovoljan time što ima zainteresovanih ljekara da idu na specijalizaciju u ovoj oblasti i izrazio nadu da će se iznaći način finansiranja njihove specijaliazcije.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske Draško Кuprešak ocijenio je da je porodična medicina, koja je temelj zdravstvenog sistema, podnijela najveći teret, dodavši da je i bolnički sistem imao zaista mnogo posla u vrijeme pandemije.

– Кao ilustraciju navodim da je u 2020. godini urađeno 1,5 miliona pregleda, čime je svaki pacijent koji je završio na bolničkom liječenju moro da prođe kroz ambulante porodične medicine – istakao je Кuprešak.

On je dodao da je to bilo veliko opterećenje za zdravstvene radnike i cijeli medicinski sistem, jer je teret pandemije u kojoj je naglo povećan broj pacijenata pao na medicinko osoblje koje je moralo da produženo radi svaki dan bez odmora, što je dodatno „potrošilo“ ljekare i medinske sestre u mentalnom, emitivnom i fizičkom smislu.

Ocijenivši da su zdravstveni radnici uspjeli u borbi protiv širenja pandemije i da je u posmatranom periodu uspješno savladana, Кuprešak je naglasio da još nije došlo vrijeme opuštanja, jer se i dalje treba pridržavati donesenih mjera koje podrazumijevaju nošenje maski i držanje odgovarajućeg razmaka.

Кuprešak je rekao da postoji zainteresvanost ljekara za specijalizaciju za porodičnu medicinu, ali da domovi zdravlja nemaju dovoljno sredstava za finansiranje specijalizacije.

– Predlažemo da teret finasiranja specijalizacije dijelom ide na teret lokalne zajednice, a dijelom na budžet Republike Srpske, jer je interes države da ima kadrove koji mogu da nose i unapređuju primarnu zdravstvenu zaštitu – rekao je Кuprešak.

Podsjećajući da je Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske osnovano 2006. godine, Кuprešak je rekao da se ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja ovog udruženja koje je uradilo dosta posla i čiji su rad prepoznali najviši organi Republike Srpske.