Doneseno novo Rješenje o cjenovniku odstrela u lovu

0
Doneseno novo Rješenje o cjenovniku odstrela u lovu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donio novo Rješenje o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu, koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 45 od 19. maja 2021. godine.

Novim Rješenjem su posebno regulisani načini lova nezaštićenih krznašica, prema kojem su matični lovci oslobođenji plaćanja organizacionih taksi i cijene odstrela nezaštićenih krznašica (osim vuka) u bilo kojoj vrsti lova. Rješenjem je dodatno smanjena cijena trofejne vrijednosti medvjeda u višim trofejnim kategorijama, te je definisana i nova cijena mesa medvjeda i srneće divljači. Uređen je i novi način naplate grupnog lova divlje svinje pogonom i prigonom. Novim Rješenjem je propisana cijena trofejne vrijednosti vuka, što do sada nije bio slučaj. Povećana je i najniža cijena trofejne vrijednosti divokozje divljači.

Lovački savez sa zadovoljstvom ističe da je resorno Ministarstvo tokom izrade i ovog dokumenta uvažilo sve prijedloge Stručnog savjeta za lovstvo, što je samo još jedan dokaz uspješne saradnje Ministarstva i Saveza.

Novo Rješenje možete pogledati O V D J E ili na ovom sajtu u rubrici DOKUMENTI.