Specijalni brod za čišćenje smeća sa površine Zvorničkog jezera očistio 45 tona otpada

Specijalni brod za čišćenje smeća sa površine Zvorničkog jezera očistio 45 tona otpada

Zahvaljujući međunarodnoj saradnji Rotari klubova iz Bijeljine i Loznice, tokom prošlog vikenda organizovana je ekološka akcija čišćenja Zvorničkog jezera iznad brane HE „Zvornik“. Svesrdnu pomoć ukazao je Rotari klub Ahen iz Nemačke koji je obezbedio specijalni brod za čišćenje smeća sa površine vode kao i dvočlanu posadu iz Slovačke. Akcija je završena danas, a brod ispraćen iz Malog Zvornika.

– Brod je kopnenim prevozom stigao u sredu, a već u četvrtak je krenuo u akciju. Po površini jezera plutalo je na tone plastike, granja, gume, stakla i drugog otpada, ali smo bili svedoci koliko je nemački brod efikasan i kako uspešno to sve sakuplja i izbacuje na obalu. Smeće je lagerovana na plaži iznad hidroelektrane, a odatle je kamionima prebačeno na privremenu deponiju gde će se vršiti selekcija plastike od ostalog otpada. Planirano je da sva plastika bude upućena u jednu beogradsku firmu za reciklažu, a dogovor je da slično akciju ponovimo u oktobru ili novembru – kaže Tomislav Perić, sekretar Rotari kluba u Loznici.

Specijalni brod za čišćenje smeća sa površine Zvorničkog jezera očistio 45 tona otpada

Za pet dana rada brodom je izvučeno sa jezera na obalu oko 45 tona smeća, a kamionima je u više od 50 tura prebačeno na deponiju. Kako je objasnio Perić, ovo je bilo probno čišćenje, a radi očuvanje ekologije i reke Drine slične akcije će biti organizovane i u narednom periodu. Cilj je da se očuva životna sredina, ali i animira lokalno stanovništvo, kao i gosti Podrinja da više vode računa o okolini u kojoj žive i borave.