KOMPANIJA“ALUMINA“ NA IME POREZA UPLATILA DRŽAVI VIŠE OD 100 MILIONA KM  

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika obračunala je i od 2013. do 2020. godine državi isplatila više od 100 miliona KM na ime poreskih obaveza, rekao je direktor Sektora za ekonomiku i finansije ove kompanije Vladimir Krstić.  

0
KOMPANUspješna resertifikacija „Alumine“IJA“ALUMINA“ NA IME POREZA UPLATILA DRŽAVI VIŠE OD 100 MILIONA KM  

Krstić je objasnio da su u ovom iznosu isplaćeni po svim oblicima  porezi i doprinosi na zarade kao najznačajniji poreski oblik, porez na dobit, na imovinu, na plate i ostale naknade i davanja, koje su obaveze „Alumine“ iz poslovanja, odnosno iz prihoda i dobiti koje ova kompanija godišnje ostvaruje. 

„Od momenta otvaranja stečaja u matičnom preduzeć Fabrici glinice ‘Birač’ pristup je bio da se sve obaveze prema državi obračunavaju i plaćaju u skladu sa standardima i zakonima koji su primjenjljivi na poreske oblike pod koje potpada poslovanje kompanije, te da se uplaćuju na vrijeme, odnosno u rokovima dospijeća“, rekao je Krstić.  

On je dodao da u 2013. godini likvidnost i solventnost „Alumine“ nije bila na zavidnom nivou, što je posljedica stečaja i svih događaja koji su prethodili stečaju u matičnom preduzeću, tako da nije bilo jednostvano novčane tokove uskladiti sa poreskim propisima, odnosno sa zakonima koje su poreske obaveze iziskivale. 

Krstić je rekao da se poslovanje „Alumije“, kako je vrijeme prlazilo, sve više stabilizovalo, bez obzira na reputaciju ‘Aliumine’  koja je bila izložena i sudskim sporovima, posredno i neposredno, dok je samim tim i njen kredibilitet bio manji nego što bi bilo u drugačijim okolnostima. 

Prema njegovim riječima, kompanija je u svih ovih osam godina funkcionisala normalno sa aspekta obračuna i isplate svih poreskih obaveza i sa teretima koji podrazumijevaju stečaj matične komapnije, a samim tim i uticaj na njenu reputaciju i kredibilitet kod banaka, ino partnera, kupaca i dobavljača.  

„Pregovaračka pozicija ‘Alumine’, naročito tokom 2013. i početkom 2014. godine nije bila laka, pogotovo u periodima kada je cijena na berzi našeg osnovnog proizvoda glinice bila niska“, rekao je Krstić i dodao da se sa razvojem poslovanja, osvajanjem novih proizvoda koji su ulazili u proizvodni i prodajni program,  te ostavrivanjem veće marže, „Alumina“, polako oslobađala uticaja berze i „čistila“ akumulirane obaveze iz  ranijeg perioda.  

On je istakao da je, što je vrijeme više odmicalo „Aluminino“ poslovanje  postajalo sigurnije, jače i otpornije na razne udare koji su neminovni u poslovanju, ne samo u našem regionu, nego u svijetu, pa i u prošloj godini koja je po svemu, a posebno po kovidu 19, bila tešak za sve.  

Krstić je rekao da je i u tim okolnostima „Alumina“ uspjela da sve poreske obaveze obračuna adekvatno i isplati na vrijeme, odnosno u roku dospijeća.  

Govoreći i obavezama prema dobavljačima, Krstić je rekao da je situacija i u toj oblasti dobra i da je  komapnija ušla u nivo da sve obaveze isplaćije u rokovima dospijeća i da planira da taj nivo drži dokle to budu okolnosti dozvoljavale. 

On je dodao da i u pogledu poslovanja kompanija nema probema, ukoliko se ne pojave eksterne situacije, odnosno komplikacije, koje mogu da ugroze poslovnu dinamiku. 

„Ne očekujemo  da će se to desiti, ali spremni smo na sve varijante da bi zaštitili kompaniju primjenjujući  sva zakonom dozvoljena sredstva, a sve u cilju zaštite ljudi koji rade neposredno u ‘Alumini’, ali i ljude i firmi koje su zavisne od ove kompanije, kako bi samim tim doprinijeli i razvoju regije i Republike Srpske“, zaključio je Krstić.

(Služba za odnose sa javnošću „Alumine“)