Zvornik u završnoj fazi sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja

Zvornik u završnoj fazi sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja

Sastanak Radne grupe grada Zvornika za pripremu uslova za pristupanje regonalnom programu sertifikacije grada sa povoljnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) za Grad Zvornik održan je danas u Gradskoj upravi.

Zvornik u završnoj fazi sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja

Preliminarna ocjena na osnovu ispunjenosti svih kriterija je 85%, a Grad će u narednom periodu imati priliku da uvede nedostajuće prakse i da ih modernizuje.