Bilten grada Zvornika za 2020. godinu dostupan građanima

Gradska uprava grada Zvornika pripremila je štampano i elektronsko izdanje Biltena grada Zvornika za 2020. godinu.

Bilten je odštampan u 500 besplatnih primjeraka, dok je u elektonskom obliku dostupan na internet stranici grada Zvornika: https://gradzvornik.org/

Na 74 stranice hronološki su evidentirani događaji koji su obilježili 2020. godinu.