Plan upravljanja otpadom – početak realizacije projekta u Zvorniku

0
Plan upravljanja otpadom – početak realizacije projekta u Zvorniku

Grad Zvornik jedna je od četiri jedinice lokalne samouprave u RS-u koja započinje realizaciju projekta „Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“.

Cilj ove aktivnosti je priprema lokalnih planova upravljanja otpadom, u skladu sa sadržajem ovih dokumenata koji je definisan Zakonom o upravljanju otpadom RS-a.