Novo udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama u Zvorniku

Novo udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama u Zvorniku

Predstavnici udruženja „Dječija nada“ iz Zvornika posjetili su danas Gradsku upravu grada Zvornika.

Prema riječima Darka Stefanovića, načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti na poslednjem konkursu ovo udruženje dobilo je sredstva za projektne aktivnosti.

„Cilj nam je da podržimo rad udruženja i pomognemo im u afirmaciji, a posebno zato što se radi o ovako specifičnim kategorijama našeg društva, koje zahtijevaju najveću podršku ne samo društva već i lokalne samouprave,“ istakao je Darko Stefanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

„Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju zaslužuju da budu uključeni u društvene procese, a bez organizovanog načina rada to nije moguće postići,“ smatra Dejan Jović, predsednik udruženja.

„Dječija nada“ je novoformirano udruženje roditelja, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju koje će se baviti problematikom ovih kategorija stanovništva u Zvorniku.