Dogovor resornog ministarstva i udruženja: Borci ARBiH koji žive u RS dobivat će naknadu iz FBiH

FOTO: Ilustracija

Demobilisani borci Armije RBiH i HVO-a koji žive na teritoriji Republike Srpske i Distrikta Brčko uskoro bi mogli dobiti pravo na novčane naknade iz budžeta Federacije.

Naime, Federalno ministarstvo za boračka pitanja usaglasilo je izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Kako saznajemo, suština izmjena je uvođenje u pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu nezaposlenih demobilisanih boraca koji su povratnici u RS i Distrikt Brčko, kao i supruga umrlih boraca koje nemaju primanja, a starosti su od 57 godina i više.

Nove kategorije koje se uvode u pravo finansirat će se s federalnog nivoa.

Prema važećim odredbama, pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu s federalnog nivoa imaju nezaposleni borci s 57 i više godina. Ta pomoć iznosi pet KM po mjesecu provedenom u ratu, pa tako onaj koji ima tri godine vojske ima mjesečno 180 KM. Borci mlađi od 57 godina imaju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu s kantonalnog nivoa, koja je jedina u Kantonu Sarajevo pet KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, a u ostalim kantonima po tri, četiri KM.

Prema procjenama, ukupno boraca, povratnika u RS i supruga umrlih boraca starosti od 57 godina i više nema više od 2.000. Što se tiče boraca, uvjeti za dobivanje novčane egzistencijalne naknade na mjesečnom nivou jesu da su nezaposleni, da nemaju primanja i da su stvarni povratnici u RS, a što se može potvrditi dokumentacijom. Ići će se na pet KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

(RTV GD/Avaz)