Coca Cola kao sredstvo u borbi protiv biljnih vaši

Coca Cola kao sredstvo u borbi protiv biljnih vaši

Danas na svijetu ima više od 3000 različitih vrsta lisnih vaši i gotovo da nema kulture koju ne napada minimum jedna od mnogobrojnih vrsta.

S obzirom da se lisne vaši javljaju tokom cijelog perioda vegetacije u velikom broju, suzbijanje je učestalo i zbog toga često dolazi do pojave rezistentnosti (otpornosti) ovih štetočina na upotrebljene preparate. Zbog toga je neophodno napraviti plan tretiranja koji podrazumijeva kombinovanje različitih preparata u različitim vremenskim intervalima.

Jedan od tih preparata jeste Coca Cola

Potrebno je biljke jednostavno isprskati sokom. Šećer stvara ljepljivu sredinu i lisne vaši ne mogu da se kreću i hrane i to dovodi do njihovog uginuća.

Tretiranje je potrebno ponavljati nakon svake kiše jer padavine spiraju preparat sa biljaka.

Takođe, indijski farmeri među svoje nasade stavljaju posude s Coca Colom. Šećerni sirup iz napitka privlači insekte pa će se oni zadržati na Coli a ne na biljkama.