Bliznakinje iz Zvornika Katarina i Kristina Pavlović diplomirale isti dan na FPE Bijeljina

0

Svaka generacija studenata ima neku svoju posebnu priču, neke posebne doživljaje, nezaboravne anegdote, posebna prijateljstva, neke posebne i upečatljive ljude… Svaka generacija priča neku svoju priču, priču koja će dugo da se prepričava i da se pamti…

Danas su na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina, na smjeru Finansije, bankarstvo i osiguranje diplomirale sestre, bliznakinje, Katarina i Kristina Pavlović.

Nakon završene srednje Ekonomske škole u Zvorniku, 2017. godine su zajedno upisale Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina. Zajedno su polagale ispite, u roku „čistile“ godinu za godinom. Uvijek spremne da se odazovu novim zadacima i novim izazovima, nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Komunikativne, vrijedne, upečatljive, osmijehom koji osvaja uvijek su donosile radost, svojim znanjem su blistale, svojom pozitivnom energijom plijenile, omiljene u društvu, ponos svojih roditelja, svojih bližnjih, svojih prijatelja, ponos i biseri svoga Fakulteta.

Katarina Pavlović je diplomirala sa prosječnom ocjenom 9.97 kao student generacije i najbolji student u istoriji Fakulteta. Odbranila je diplomski rad pod mentorstvom doc. dr Biljane Kovačević na temu: „Značaj društvene odgovornosti preduzeća u savremenim uslovima poslovanja“.

Bliznakinje iz Zvornika Katarina i Kristina Pavlović diplomirale isti dan na FPE Bijeljina
Kristina Pavlović je odbranila diplomski rad na temu: „Pravna priroda polise osiguranja“, a mentor joj je bila prof. dr Jelena Damjanović. Prosjek ocjena u toku studija joj je 8,37.

Kao članice tima K2A sa Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina 2020. godine sestre Pavlović su bile pobjednice sedmog po redu Jelen Business Case Challenge-a koji je održan u Banjoj Luci.

Odbranom diplomskog rada sestre Pavlović su stekle zvanje diplomiranog ekonomiste i spremne su za nove izazove koje nosi život.