Skupština grada Zvornik usvojila potrebne odluke za uvođenje obaveznog plaćanja parkinga u gradu, imenovani načelnici odjeljenja i gradska izborna komisija (GIK Zvornik)

Ukupna budžetska sredstva, primici, prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina za prva tri mjeseca ove godine izvršena su sa 5.356.905 KM. U Izvještaju o kvartalnom izvršenju budžeta koji je usvojen na današnjoj 5. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika navedeno je da su poreski prihodi ostvareni u iznosu od 4.062.037 KM, neporeski u iznosu od 748.527 KM, te da su ostalo transferi i primici.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović ocijenio je da, s obzirom da je epidemija virusa korona u protekloj godini dovela i do značajnog pada prihoda, moramo biti zadovoljni izvršenjem budžeta za prva tri mjeseca ove godine.

„Treba imati u vidu da su u prvom kvartalu i inače najmanja ostvarenja. Očekujemo da do kraja godine ostvarimo planirani budžet, a takođe i tok realizacije velikih projekata neće biti ometan.“

Odbornici su usvojili i Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija (2020-2022) u koji su u 2020. godini uvrštena 34 projekta. Neki od projekata koji su završeni su rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, uređenje platoa ispred muzičke škole, nastavljena je izgradnja kanalizacione mreže u Branjevu, a započeta izgradnja vodovoda Pilica-Lokanj, nabavljen projektor za Dom omladine. Određeni projekti započeti su u 2019, a završeni u 2020. godini kao što su, između ostalog, uređenje korita rijeke Sapne i dijela korita rijeke Drine na potezu Tabanci-Tršić i rekonstrukcija matične škole u Roćeviću. Nastavljena je izgradnja novih parking mjesta, a u 2020. godini započeli su i radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji novog bloka Bolnice, rekonstrukcija Doma zdravlja Zvornik, kao i izgradnja stambenog objekta u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđivanja javnih stambenih rješenja.“

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Plana implementacije Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za 2020. godinu. U prošloj godini procenat realizacije je oko 73 posto što je u uslovima poslovanja i života u 2020. godini ocijenjeno zadovoljavajućim. Ostali predviđeni projekti radiće se u toku ove i naredne godine.

Na sjednici je donesena i Odluka o parkiranju na parkiralištima u gradu Zvorniku kojom se utvrđuju uslovi, način korišćenja, organizacija, upravljanje, način naplate, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima na području grada Zvornika.

Odbornici su doneli i Odluku o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima. Dopunom je i parkiranje na privatnim parkiralištima proglašeno komunalnom djelatnošću od posebnog interesa što je proizašlo iz potrebe da se na sveobuhvatan način reguliše pitanje, kako javnih, tako i privatnih parkinga.

Skupština grada Zvornik usvojila potrebne odluke za uvođenje obaveznog plaćanja parkinga u gradu, imenovani načelnici odjeljenja i gradska izborna komisija (GIK Zvornik)

Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnim taksama omogućena je primjena Odluke o parkiranju na parkiralištima u gradu Zvorniku. Prije usvojenih izmjena u Odluci o komunalnim taksama samo je bila predviđena komunalna taksa u iznosu od 50,00 KM za parkiranje motornih vozila na rezervisanim parking mjestima, dok su sada utvrđene takse: jednokratna, povlašćena, pretplatna, te za rezervaciju i to po utvrđenim zonama.

Zamjenik gradonačelnika je istakao da je grad Zvornik sigurno jedan od rijetkih koji do sada nije imao organizovanu naplatu parkinga na javnim parkiralištima, te da su sada donesene odluke sa kojima se polako ulazi u proceduru.

„Nakon usvajanja odluka raspisaćemo određene tendere kako bi se obezbjedili softveri za naplatu i sva potrebna tehnička oprema i za očekivati je da od kraja septembra počne naplata u gradu. Želimo da uvedemo veći red kad je riječ o parkiranju, a istovremeno ćemo imati određene prihode koje ćemo isključivo koristiti za proširenje kapaciteta parking prostora i gradsku infrastrukturu.“

Odbornici su donijeli i odluke: o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Turistička organizacija, o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korištenje i upravljanje Udruženju penzionera Zvornik-Mjesni odbor Petkovci, kao i odluke o prodaji zemljišta kp.br.917/3 KO Zvornik-grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele, o kupovini zemljišta označenog kao kp.br.2349/5 KO Kamenica, te o prodaji nepokretnosti kp.br. 148/4, 148/12 i 148/16 KO Tabanci i prihvatanju prenosa bez naknade nepokretnosti kp.br.148/9 KO Tabanci. Prihvaćena je i Informacija o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Zvornika i usvojena Odluka o dodjeli u zakup zemljišta na gradskoj plaži, te Odluka o formiranju prvostepene stručne komisije o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika.

Na sjednici su, nakon usvojanja zaključka o prestanku mandata v.d. načelnicima odjeljenja i službi zbog okončanja postupka javne konkurencije, imenovani načelnici gradskih odjeljenja i službi i to Odjeljenja za finansije Srđan Despić, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović, Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Željko Smiljanić, Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Branko Jašić, Odjeljenja za opštu upravu Mersad Mehmedović, Odjeljenja za prostorno uređenje Boško Kojić, Odjeljenja za inspekcijski nadzor Fahir Ferhatbegović, Odjeljenja komunalne policije Goran Pisić, Službe za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju Miloš Tomić, Službe za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima Đoko Janković i Službe civilne zaštite Rajko Jurošević.

Zbog isteka mandata razrešeni su članovi Gradske izborne komisije. Iz istog razloga razrešeni su, a potom i imenovani članovi školskih odbora.