Granicu BiH u jednoj smjeni nadzire samo 100 službenika Granične policije

Granicu BiH u jednoj smjeni nadzire samo 100 službenika Granične policije
FOTO: Avaz

To je navedeno u izvještaju o radu Granične policije BiH za 2020. godinu, koji je dostavljen na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH.

– To bi značilo da je u jednoj smjeni na cjelokupnoj granici BiH (na kopnu i na rijekama) u nadzoru granice radio jedan policijski službenik na prosječno 15,5 kilometara – navodi se u izvještaju koji potpisuje direktor GP BiH Zoran Galić.

Sve se dešavalo u periodu kada je BiH i u 2020. bila izložena povećanom migracionom pritisku, pri čemu je najveći broj ilegalnih prelazaka na ulazu u BiH zabilježen u zoni nadležnosti JGP Trebinje, Hum, Višegrad, Zvornik i Bijeljina.

Kada je u pitanju izlaz iz BiH, ilegalni prelasci granice najčešće se bilježe u zoni nadležnosti JGP Izačić i Velika Kladuša.

– S tim uvezi, GP BiH preduzima pojačane aktivnosti nadzora državne granice koje obuhvataju vanredno angažovanje ljudstva u organizacionim jedinicama pogođenim migracionim pritiskom, preraspoređivanjem ljudstva i tehničkih sredstava u te jedinice iz manje pogođenih jedinica, te angažovanjem policijskih službenika drugih policijskih agencija: DKPT, SIPA, MUP RS, Policije Brčko distrikta, policije kantona u FBiH. Kao rezultat tih aktivnosti, GP je evidentirala 11.006 lica u pokušaju ilegalnog prelaska na teritoriju BiH iz susjednih država u koje su i vraćeni – piše, između ostalog, u obimnom izvještaju.