Zvornik: Stećak pored Narodne biblioteke jedan od najljepših u BiH

Na gradskom šetalištu  pored platoa  ispred Narodne biblioteke i Muzejske zbirke Zvornik postavljena je info-tabla sa podacima o lokacijama na kojima se na teritoriji našeg grada nalaze nekropole sa stećcima.

Podsjećamo, da je krajem marta Grad Zvornik u saradnji sa fondacijom „Mak Dizdar“ započeo ovaj  projekat koji je imao za cilj zaštitu, očuvanje i promociju stećaka na području Zvornika.

Info-table su postavljene i pored stećaka sa informacijama na kojim lokalitetima su pronađeni i preneseni pored Narodne biblioteke i OŠ „Sveti Sava“.

Prema riječima, Zvorničanina Milorada Ostojića, arheologa,  područje našeg grada ima bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, sa oko 900 stećaka koji su raspoređeni na oko 60 lokaliteta.

– Mi smo proteklih pet mjeseci obilazili sve lokalitete i  mapirali  lokacije  koji će se naći na mapi stećaka BiH. Oni što smo zapazili tokom rada na terenu je da stećci imaju karakteristike koje se ne nalaze na drugim prostorima naše zemlje – pojašnjava nam Ostojić .

On dodaje da velika većina stećaka, koji predstavljaju nadgrobne  spomenike u obliku velikog kamenja, na teritoriji našeg grada nije ukrašena.

– Međutim, plijene pažnju, samom svojom monumentalnošću, jer su to kamene stijene koje teže i po nekoliko tona. Ipak, oko 40 stećaka je ukrašeno, ali samo su tri stećka sa natpisima, od kojih je najljepši i najreprezentativniji onaj ispred Narodne biblioteke i muzejske zbirke koji je jedan od dosada najljepših u BiH – smatra Ostojić.

Ostojić pojašnjava da on ima sve karakteristike koje krase stećak sa ovih prostora. Ima figuralne prikaze, ali i natpis. On dodaje da sve navedeno doprinosi teoriji da se na stećcima prikazuju ne samo simbolični prikazi, već i prikazi iz svakodnevnog ili značajnog događaja iz života pokojnika.

Pojašnjavajući nam sam stećak, sociolog Nebojša Savić nam je rekao da se na njemu vidi kako mač prolazi kroz vrat čovjeka i taj prikaz je specifičan i za sada ga nema u cijeloj BiH.

– Ovakva kombinacija, svih motiva i teksta i figuralnih prikaza na jednom stećku je blago koje trebamo da poštujemo i da čuvamo – naglasio je Savić.

Kako nam je rečeno u Gradskoj upravi ovaj projekat je nastavak aktivnosti u očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa grada Zvornika.

Projekat „ Stećak map“  realizuje BHRI, fondacija „Mak Dizdar“ u saradnji sa Narodnom bibliotekom i muzejskom zbirkom, Turističkom  organizacijom i Gradskom upravom Zvornik.